Захист дисертацій

 

 

Захист дисертацій в ОДЕКУ

 

Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

 

ПОРЯДОК 

розміщення дисертаційних матерiалів на сайті ОДЕКУ

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
            – Дата захисту дисертації; 
            – Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
            – Шифр і найменування спеціальності; 
            – Найменування дисертації;

2. Матеріали: 
            – Дисертація в форматі  * .pdf;
            – Автореферат у форматі  * .pdf; 
            – Відгуки опонентів. 

3. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матеріалів відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій. 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone