Повідомлення про Захист дис. Буяджи В.В.

Повідомлення про захист дисертації Буяджи Василя Володимировича

 

25 грудня 2015 року 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.090.03 відбудеться захист дисертації Буяджи Василя Володимировича на тему "Релятивістська теорія багатофотонних резонансів в атомних спектрах" 01.04.05 – оптика та лазерна фізика на здобуття наукового ступеня канд.фіз.-мат. наук (адреса: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15,  ауд.№401)

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone