Захист кваліфікаційних магістерських робіт магістрів-гідрологів 2019 року випуску

i

23-24 грудня 2019 року на кафедрі гідрології суші ОДЕКУ відбулися 2 засідання Атестаційної комісії №8 щодо захисту кваліфікаційних магістерських робіт (голова АК – Медведєва Ю.С., канд. геогр. наук, доц. кафедри Морські технології, Національний університет «Одеська морська академія»; члени АК: Шакірзанова Ж.Р., д-р геогр.наук, професор, завідувач кафедри гідрології суші ОДЕКУ, Гопченко Є.Д., д-р геогр.наук, професор кафедри гідрології суші ОДЕКУ, Сербов М.Г., канд. геогр.наук, доцент кафедри інформаційних технологій, проректор з наукової роботи ОДЕКУ, секретар – Сєгова Є.П., технік навчальної лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків ОДЕКУ).

Наказом ректора до захисту кваліфікаційних магістерських робіт було допущено 11 магістрів денної  та 4 магістрів заочної форм навчання. Наукове керівництво магістерськими роботами здійснювалося провідними викладачами кафедри: проф. Шакірзановою Ж.Р.,  доц. Овчарук В.А., доц. Сербовим М.Г., доц. Грибом О.М., доц. Кічук Н.С., доц. Бурлуцькою М.Е., ст. викл. Погореловою М.П., ст.викл. Тодоровою О.І.

Всі студенти, які були допущені за наказом ректора до захисту магістерських робіт, з’явилися на засідання АК та успішно їх захистили. Захист магістерських робіт виявив високий науковий рівень підготовки студентів. Вітаємо Пісарева Олексія з отриманням диплому з відзнакою.

Бажаємо всім магістрам успіхів у житті та в кожному починанні! Висловлюємо щиру вдячність голові та членам Атестаційної комісій, бажаємо міцного здоров’я та натхнення!

2 1
5 7
8 3
4 10
6 9

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone