Захист кваліфікаційних робіт магістрів-гідроекологів 2019-го року випуску

КАФ. ВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

27 грудня 2019 року на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету відбулась щорічна церемонія захисту кваліфікаційних робіт студентів, що навчаються за рівнем вищої освіти “магістр” по спеціальності 101 “Екологія” (освітня програма “гідроекологія”). Державна акредититаційна комісія в складі: голова – д.г.н. В.С. Мельник, члени комісії – д.г.н., проф. Лобода Н.С., к.г.н., доц. Гриб О.М., к.г.н., ст. викл. Пилипюк В.В. заслухали та оцінили доповіді 8 магістрів групи МЕГ-18, що були виконані під керівництвом викладачів кафедри к.г.н. Гриб О.М., к.г.н. Божок Ю.В., к.г.н. Катинська І.В., ст.викл. Яров Я.С. по різним аспектам дослідження сучасного гідроекологічного стану річок України – Тилігул, Великий Куяльник, Уди, Синюха, Золота Липа, Мертвовід, Сірет, Борова та рекомендацій щодо поліпшення якості води в них. Захист робіт проводився жваво у формі доповіді-презентації з подальшими відповідями студентів на питання членів ДАК. Всі студенти продемонстрували достатній обсяг компетенцій щодо спеціальності “Екологія” (ОП “Гідроекологія”) та успішно захистили свої роботи. Бажаємо нашим випускникам успішно застосовувати набуті знання та вміння в подальшому житті у вирішенні важливих екологічних питань. Також щиро вітаємо із успішним завершенням навчання в ОДЕКУ та зичимо всіляких гараздів у професійному та особистому життєвому шляху. Так тримати! Не забувайте рідну кафедру!

3 4 5 6 71 2


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone