Захист магістерських кваліфікаційних робіт на кафедрі агрометеорології та агроекології

Агрометеорология

22 грудня на кафедрі Агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету  відбулось засідання Екзаменаційної комісії №5, щодо захисту магістерських  кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» освітньої програми «Агроекологія».

Магістерські кваліфікаційні роботи захистили три магістра денної
(гр. МАЕ-19) та чотири магістра заочної (гр. МАЕ-19 з/ф) форми навчання. Кваліфікаційні роботи виконувались під керівництвом провідних викладачів кафедри – професора д.геогр.н. Ляшенко Г.В., доцентів к.геогр.н.
Вольвач О.В., Жигайло О.Л., асистентів к.геогр.н. Костюкєвич Т.К. та Колосовської В.В.

Всі магістри отримали оцінку «відмінно», а також за високі успіхи в навчання два магістра, а саме Огарков Дмитро та Скуртул Катерина отримають диплом «з відзнакою» !!!

23 та 24 грудня відбулись два засідання Екзаменаційної комісії №6 щодо захисту магістерських  кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 103 «Наука про Землю» освітньої програми «Агрометеорологія».

Магістерські кваліфікаційні роботи захистили дев’ять магістрів денної (гр. МЗА-19) та п’ять магістрів заочної (гр. МНЗ-2А з/ф) форми навчання. Кваліфікаційні роботи виконувались під керівництвом провідних викладачів кафедри – професорів д.геогр.н. Польового А.М., Ляшенко Г.В. та Семенової І.Г., доцентів к.геогр.н. Божко Л.Ю., Вольвач О.В., Барсукової О.А. та Кирнасівської Н.В. асистентів к.геогр.н. Костюкєвич Т.К. та Данілівої Н.В.

За результатами захисту магістри отримали оцінку «відмінно», з них  сім магістрантів підтвердили отримання диплома  «з відзнакою»!!! А саме чотири магістра гр. МЗА-19 (Бугор Г.М., Вінницька О.С., Ніколаєва А.М., Шуляк К.А.) та три магістра гр. МНЗ-2А з/ф (Зленко І.Б., Колеснікова О.А., Сардак А.В.).

Всі засідання проходили в дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom. Захист пройшов в професійній, але одночасно дружній і творчій обстановці. Доклади відрізнялися творчим підходом до розробки теми та оригінальністю подачі матеріалу. Всі магістранти продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок в області сучасної агрометеорології та агроекології, а також відповідність кваліфікаційним вимогам.

Голова та члени Екзаменаційних комісій відзначили високу мотивацію й ґрунтовність проведеної роботи студентів. Кафедра Агрометеорології та агроекології щиро вдячна голові Екзаменаційних комісій №5 та №6 – завідувачу лабораторії  агрокліматології та ампелоекологічного картографування відділу екології винограду  ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Мельник Еллі Борисівні за підтримку й створення комфортної атмосфери під час захисту.

Кафедра вітає всіх магістрів груп МАЕ-19 та МАЕ-19 з/ф, МЗА-19 та МНЗ-2А з/ф з цієї знаменною і чудовою подією, а саме з успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт та присвоєнням кваліфікації «Магістр з екології» та «Магістр з Наук про Землю».

Сподіваємося, що знання та практичні навички, отримані під час навчання, стануть міцною основою особистого та професійного зростання в незалежності від того, де доведеться працювати.

01 02 03 04 05 06

Ще раз щиро вітаємо всіх,  а викладачам бажаємо творчої наснаги, життєвої енергії, сумлінних та неординарних  студентів з невгамовною жагою до пізнання!