Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт на кафедрі гідрології суші

миниатюра

19 та 23 червня 2020 р. на кафедрі Гідрології суші Одеського державного екологічного університету відбулись два засідання Екзаменаційної комісії №8 (голова: д-р геогр. наук доц., директор ГМІ Овчарук В.А., члени комісії: д-р геогр. наук, проф., зав. каф. гідрології суші Шакірзанова Ж.Р., канд. геогр. наук, доц. каф. гідрології суші Кічук Н.С.) щодо захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» («Науки про гідросферу») груп МСГ-18 та ГО-41.

25 червня 2020 р. відбулось засідання Екзаменаційної комісії №3 (голова: д-р геогр. наук, проф., зав. каф. гідрології суші Шакірзанова Ж.Р., члени комісії: канд. геогр. наук, доц. каф. гідрології суші Кічук Н.С., канд. геогр. наук, ст. викл. каф. гідрології суші Тодорова О.І.) з прийому  Атестаційного екзамену студента заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040105 «Гідрометеорологія» («Науки про гідросферу» – гідрологія).

Всі три засідання  були проведені в звичному дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM. Студенти представили свої наукові напрацювання, підготували грунтовні презентації та доповіді. Тематика бакалаврських робіт присвячена питанням теоретичної  і прикладної  гідрології – дослідженням формування річкового стоку в різних фізико-географічних умовах, гідрологічним розрахункам та прогнозам  характеристик річкового стоку, оцінці якості води.

Кафедра вітає студентів груп МСГ-18 та ГО-41 з успішним захистом кваліфікаційних робіт та присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з Наук про Землю», а також студента групи Г-5 – зі складанням Атестаційного екзамену та присвоєнням кваліфікації «Фахівець з гідрології», і бажає подальших успіхів у досягненні нових вершин!

Висловлюємо вдячність всім членам ЕК (Овчарук В.А., Шакірзановій Ж.Р., Кічук Н.С., Тодоровій О.І.), науковим керівникам (Овчарук В.А., Кічук Н.С, Тодоровій О.І., Гопцій М.В., Бурлуцькій М.Е., Погореловій М.П.), кураторам (Гопцій М.В. та Погореловій М.П.), колективу деканату Гідрометеорологічного інституту!

6 cайт 1 cайт
3 сайт 2 cайт
4 сайт 5 сайт

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone