Запрошуємо до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

Менеджмент ПОФ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» у  2018/2019 н.р.

Згідно Наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  18.09.2018  №  1010

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Одеський державний екологічний університет обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності».

До участі у конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти (ЗВО) України III-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та  підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у закладах вищої освіти України.

Конкурсна комісія ЗВО з проведення I туру Конкурсу відбирає не більше 3 наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» та надсилає їх до Одеського державного екологічного університету для участі у ІІ турі Конкурсу до 10 лютого 2019 р. (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

  • І етап до 26 лютого 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • ІІ етап 13-15 березня  2019  р.  –  очний  у формі науково-практичної конференції   (захист  робіт  претендентами  на   перемогу)  зі   спеціальності

«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності». Номінанти І етапу другого туру Конкурсу повинні виступити з доповідями на тему представленої роботи на науково-практичній конференції, організованій в Одеському державному екологічному університеті.

На   конкурс   подаються   наукові  роботи,  оформлені            згідно         вимог  нового

«Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом МОН України від 18.04.2017 №605.

Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних закладів.

Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).

За   результатами   рецензування   буде    сформовано    рейтинговий    список   26 лютого 2018 року списки запрошених для участі, та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на конкурс, буде оприлюднено на веб-сайті університету.

Студенти ЗВО, наукові роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у  підсумковій науково-практичній конференції. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є учасник другого туру (п. 5 наказу МОН України від 10.10.2017 № 1364).

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою:

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Одеський державний екологічний університет,  кафедра  менеджменту  природоохоронної  діяльності,   з   приміткою «Всеукраїнський конкурс «Менеджмент природоохоронної діяльності».

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

(0482) 35-73-71, (048)703-31-54 – проректор з наукової роботи ОДЕКУ Тучковенко Юрій Степанович;

(067) 752-98-19 – доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Павленко Олена Пантеліївна;

(093) 390-02-35 – секретар конкурсної комісії Жавнерчик  Олеся  В’ячеславівна.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone