Засідання конференції молодих вчених на кафедрі українознавства та соціальних наук

log

4 травня 2018 року під керівництвом к. іст. наук, доц Бубнова І.В. та старших викладачів Глушкової Н.М і Слободянюк О.Р. відбулося засідання конференції молодих вчених з дисциплін кафедри українознавства та соціальних наук.

В програмі конференції було представлено 17 доповідей студентів-магістрів природоохоронного і еколого-економічного факультетів ОДЕКУ, в яких було порушено різні аспекти соціально-психологічних, науково-педагогічних і професійно-трудових проблем в аспекті вивчення таких навчальних дисциплін як: «Психологія трудових відносин в рибогосподарських колективах» та « Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі».

KMU1Тематика доповідей була спрямована на висвітлення найбільш актуальних і гострих проблем реформування системи освіти в сучасній Україні,  удосконалення механізмів регулювання трудових відносин у майбутній професійній діяльності, розкриття психологічного потенціалу особистості в соціальному вимір  і. Переважна більшість доповідей супроводжувалася відповідними презентаціями та демонстрацією мультимедійних матеріалів.

KMU2-1Магістри продемонстрували не лише високий рівень опрацювання  матеріалу доповідей, але й досконалі навички публічного виступу та вміння дискутування у відстоювання особистої позиції.

Матеріали більшості доповідей було рекомендовано до друку у відповідному збірнику наукових праць..

Сподіваємось, що отримані учасниками конференції відповідні досвід і знання будуть їм у нагоді в справі професійного зростання.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone