Перелік вибіркових дисциплін 104

Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Атомна оптика та спектроскопія”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Оптика і спектроскопія релятивістських атомів і багатозарядних іонів”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Оптика і спектроскопія атомів та молекул”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Інтенсивні резонансні взаємодії в квантовій електроніці” 
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Електрон-атомна та молекулярна спектроскопія за рахунок зіткнень” 
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Молекулярна оптика та спектроскопія” 
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Квантова геометрія і спектроскопія та динаміка резонансів”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Фрактальна геометрія і теорія хаосу для квантових систем”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Автоіонізаційна та оже спектроскопія атомів, молекул твердого тіла”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Лазерна спектроскопія”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Оптика і спектроскопія твердого тіла”
Силабус навчальної вибіркової дисципліни “Оптика і спектроскопія атмосфери та океану”