About subdivisions of the university block

 • Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ

  На базі відокремлених структурних підрозділів університету - Одеського коледжу комп’ютерних технологій, акредитована підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»,
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
  • 123 «Комп’ютерна інженерія»,
  • 131 «Прикладна механіка»,
  • 133 «Галузеве машинобудування»,
  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

  More detailed information is available on the official website of the college

  Go globus-icon
 • Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж ОДЕКУ

  На базі відокремлених структурних підрозділів університету - Херсонського гідрометеорологічних технікуму, акредитована підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  • 101 “Екологія”,
  • 103 “Науки про Землю”,
  • 183 „Технології захисту навколишнього середовища”,
  • 193 „Геодезія та землеустрій”.

  More detailed information is available on the official website of the college

  Go globus-icon
 • More detailed information is available on the official website of the college

  Go globus-icon

The structure of Odessa State Ecological University also includes interdepartmental educational, research and production complexes “Ukrainian Center for Hydrometeorological Education” consisting of six higher educational institutions of Ukraine, “Ecology” consisting of five higher educational institutions, “Environmental Physics environment ”(together with the Institute of Theoretical Physics and the Institute of Magnetism NAS of Ukraine), “Oceanology and Marine Nature Management” (together with the Marine Hydrophysical Institute of NAS of Ukraine), “Ecology and Rational Nature Management” (together with the State Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine), “Ecological Economics” (together with two scientific -research institutes of the NAS of Ukraine).