ОДЕКУ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії зі спеціальностей (освітніх програм):

Додаткові підрозділи