Стажування та підвищення кваліфікації

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (ЦПО) є навчально-науковим структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету,  який створений у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність, Статуту Одеського державного екологічного університету.

Одним з головних завдань Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів є: підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ з питань зростання рівня їх фахової майстерності, отриманні повного спектру необхідної інформації в сфері новітніх наукових досягнень, а також передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з певної галузі спеціальності.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів пропонує слухачам короткочасні і довготривалі програми підвищення кваліфікації в галузі гідрометеорології, екології, менеджменту, комп’ютерних наук  згідно з ліцензованим обсягом набору. Також ЦПО пропонує курси підвищення кваліфікації, в тому числі, для менеджерів, викладачів і інструкторів, зайнятих в галузі організації і проведення навчання персоналу і підготовки кадрів для національних гідрометеорологічних служб, а також інших зацікавлених осіб, пов’язаних з наданням освітніх послуг у сфері гідрометеорології та суміжних з нею областях. Такі курси спрямовані на поглиблення теоретичних знань та розвиток практичних навичок, необхідних для надання освітніх послуг у сфері гідрометеорології та суміжних областях. В курсі вивчаються сучасні педагогічні підходи до організації та адміністрування процесу навчання, включена велика кількість практичних завдань. Успішне завершення навчального курсу дозволить учасникам вдосконалити свої вміння планувати, проводити і адмініструвати, в межах своїх компетенцій і з урахуванням особливостей аудиторії.

Також до складу  Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів входить підрозділ «Навчально-консультаційний центр заочної освіти», який займається організацією освітнього процесу та підготовкою кадрів на першому (бакалаврському рівні вищої освіти) за різними спеціальностями.

Представники таких підприємств як: Комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради; Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківський  вантажний авіаційний комплекс» (КПБМР «БВАК»); ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»; Приватне підприємство «Центр екологічної безпеки»; ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД»; ДСНС України Український гідрометеорологічний центр; ДП « Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці»; ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»; Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух); ТОВ «БОРІВАЖ»; ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»  та інших організацій і установ по завершенню навчання й складання екзамену (заліку), отримали свідоцтва (сертифікат) державного зразка про підвищення кваліфікації.

Відділ стажування та підвищення кваліфікації