Бакалаврський рівень вищої освіти 281 Публічне управління та адміністрування