Докторська школа

     Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 183 Екологія захисту навколишнього середовища, 051 Економіка.

Детальна інформація про вступ розміщена на веб-сайті.

На тепер ОДЕКУ є членом євразійської університетської міжнародної мережі докторських шкіл INTENSE (Integrated Doctoral Programfor Environmental Policy, Management and Technology, http://intense.network/) у складі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Одеського державного екологічного університету, Інституту екології Карпат Національної академії наук України, Національний університет Монголії, Ховдського державного університет (Монголія), Ханойський університет науки і техніки та Хошимінського університету природних ресурсів та навколишнього середовища (В’єтнам).

Як аспірант ОДЕКУ, ви маєте можливість брати участь у заходах в рамках програми INTENSE, включно з:

 • можливістю взяти участь у курсах INTENSE для оновлення нових знань, наукових та вдосконалених підходів до вашої дослідницької програми;
 • можливістю взяти участь у короткотермінових міжнародних тренінгах, пов’язаних з екологічною політикою, менеджментом природокористування та техноекологією;
 • можливістю отримати професійні рекомендації від професорів, які є експертами в галузі екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології, з мережевих університетів;
 • можливістю взяти участь у міжнародних семінарах у мережі університетів-членів програми.

Перелік пропонованих дисциплін за вибором, в рамках програми Докторської школи:

 • Водна ерозія, 3 кредити ECTS
 • Оцінка радіоактивного забруднення агроекосистем, 3 кредити ECTS
 • Забруднення екосистем мінеральними добривами, 3 кредити ECTS
 • Агроекологічні наслідки забруднення атмосфери, 3 кредити ECTS
 • Оптимізація природокористування, 1 кредит ECTS
 • Екологічна політика України, 2 кредити ECTS
 • Геоматика та моделювання, 1 кредит ECTS
 • Академічне письмо та презентація (модуль в рамках курсу «Професійна англійська мова»), 2 кредити ECTS