Admission specialist

1. Вибрати напрямок підготовки

На цьому етапі потрібно визначитися із загальним напрямком отримання освіти. Чому і як навчають у ОДЕКУ, де працюють випускники? Відповіді на ці питання можна знайти на сторінках спеціальностей і освітніх програм.

Загальна кількість місць державного замовлення для кожної спеціальності, спеціалізації та форми навчання визначаються після отримання погоджених з Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення. Орієнтовні строки отримання зазначеної інформації становлять 15-20 липня 2020 року.

Абітурієнт має право подати заяву одночасно не більше ніж в 5 вузів і не більше ніж на 3 спеціальності і / або напряму підготовки в одному вузі.

 • Specialties and specializations

  Прийом на навчання в Одеський державний екологічний університет у 2020 році випускників технікумів, коледжів на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами підготовки проводиться за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

   

  Денна форма навчання:

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  Тривалість скороченої програми підготовки (навч.роки)
  073 Менеджмент Менеджмент 2-3 роки в залежності від отриманої попередньої освіти на рівні молодшого спеціаліста
  101 Екологія Організація еколого-рекреаційної діяльності
  Агроекологія та управління агроекосистемами
  Екологічний контроль та аудит
  103 Науки про Землю Метеорологія і гідрологія
  Гідрометеорологічний моніторинг навколишнього середовища
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  183 Технології захисту навколишнього середовища Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції 2 роки 10 міс.
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм

   

  Заочна форма навчання:

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  Тривалість скороченої програми підготовки (навч.роки)
  073 Менеджмент Менеджмент Тривалість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за скороченими програмами заочної форми всіх спеціальностей становить 3 навчальних роки
  101 Екологія Організація еколого-рекреаційної діяльності
  Екологічний контроль та аудит
  103 Науки про Землю Метеорологія і гідрологія
  Гідрометеорологічний моніторинг навколишнього середовища
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  183 Технології захисту навколишнього середовища Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм
 • Specialties and specializations

  Прийом на навчання в Одеський державний екологічний університет у 2020 році випускників технікумів, коледжів на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами підготовки проводиться за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

   

  Денна форма навчання:

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  Тривалість скороченої програми підготовки (навч.роки)
  073 Менеджмент Менеджмент 2-3 роки в залежності від отриманої попередньої освіти на рівні молодшого спеціаліста
  101 Екологія Організація еколого-рекреаційної діяльності
  Агроекологія та управління агроекосистемами
  Екологічний контроль та аудит
  103 Науки про Землю Метеорологія і гідрологія
  Гідрометеорологічний моніторинг навколишнього середовища
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  183 Технології захисту навколишнього середовища Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції 2 роки 10 міс.
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм

   

  Заочна форма навчання:

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  Тривалість скороченої програми підготовки (навч.роки)
  073 Менеджмент Менеджмент Тривалість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за скороченими програмами заочної форми всіх спеціальностей становить 3 навчальних роки
  101 Екологія Організація еколого-рекреаційної діяльності
  Екологічний контроль та аудит
  103 Науки про Землю Метеорологія і гідрологія
  Гідрометеорологічний моніторинг навколишнього середовища
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  183 Технології захисту навколишнього середовища Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм
 • The cost of educational services for citizens of Ukraine in 2020-21 academic year

  Шифр Назва спеціальності Щорічна вартість навчання, грн.
  денна заочна
  073 Менеджмент 26750 9370
  101 Екологія 14960 9000
  103 Науки про Землю 14960 7150
  122 Комп’ютерні науки 26750 9370
  183 Технології захисту навколишнього середовища 14960 9000
  193 Геодезія та землеустрій 14960 9000
  207 Водні біоресурси та аквакультура 15670 8250
  242 Туризм 26750 9370
  281 Публічне управління та адміністрування 26750 9370

2. Подати документи онлайн чи в паперовій формі

Всі категорії вступників подають документи у паперовому вигляді. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.   Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:  

 • претендую на участь в конкурсі на місця державного і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.   Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або право на зарахування за пільговими квотами подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують пільгові права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти, не дають права на отримання таких пільг.

3. Пройти вступні випробування

Абітурієнти складають вступний іспит у формі тестового випробування безпосередньо в університеті (сертифікати ЗНО з української мови та літератури потрібні абітурієнтам при вступі на всі спеціальності, при вступі на спеціальність 073 Менеджмент потрібні два сертифікати ЗНО: з української мови та література, з математики та/або з історії України ).

Програми вступних іспитів (тестів) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням

4. Знайти себе в наказі на зарахування

У розділі "Накази про зарахування" публікуються списки всіх абітурієнтів, зарахованих до ОДЕКУ. Після того, як абітурієнт побачить себе в наказі про зарахування, йому слід зв'язатися з факультетом / інститутом (деканатом або консультаційною групою), куди він зарахований, щоб дізнатися про заселення в гуртожиток (при необхідності), про початок навчання, про розподіл в групу і задати існуючі питання.

 • hostel
  Поселення в гуртожиток Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.
 • military
  Військова підготовка Підготовка студентів всіх цивільних спеціальностей за програмою „офіцерів запасу” протягом ІІІ-ІУ курсів навчання /тел. (0482) 32-67-43/
 • bag
  Післядипломна освіта На базі Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів отримання другої вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Особлива пропозиція!

Після рівня бакалавра одночасне здобуття другої освіти зі спеціальностей економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома дипломами!

Факультативне вивчення англійської мови рівня «В2».

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням

Перейти globus-icon