flowers

Specialties and specializations , з до

flowers
  • 14.12.2020

Перелік ліцензованих спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій та перелік конкурсних предметів ЗНО

 

Денна форма навчання та/або заочна форми навчання

 

 

Шифр Назва спеціальності(освітня програма) Конкурсна
пропозиція
Перелік конкурсних предметів (ЗНО)
101 Екологія
(Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
Екологія та охорона навколишнього середовища Українська мова та література,
Біологія або
Географія або Математика
Гідроекологія та управління водними екосистемами Українська мова та література,
Біологія або Математика або Іноземна мова
Екологічний контроль та аудит Українська мова та література,
Математика або Історія України або Іноземна мова
103 Науки про Землю
(Гідрометеорологія)
Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату Українська мова та література,
Математика або Фізика або Географія
Гідрологія, океанологія та менеджмент водних ресурсів Українська мова та література,
Географія або Історія України або Іноземна мова
Прикладна кліматологія та біометеорологія Українська мова і література,
Біологія або Математика або Історія України
Комплексне управління водними ресурсами Українська мова та література,
Математика або Іноземна мова або Історія України
122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування Українська мова та література
Математика або Іноземна мова або Фізика
Інформаційні управляючі системи та технології Українська мова та література,
Іноземна мова або Історія України або Географія

В переліку конкурсних предметів ЗНО:

  • українська мова та література – обов’язковий для всіх вступників
  • другий предмет – за вибором вступника один з трьох запропонованих закладом