flowers

Конкурс «Юний менеджер – 2021» 19 Травня, з 15:00 до 17:00

flowers
  • 12.04.2021
Сектор по роботі з учнівською молоддю ОДЕКУ спільно з кафедрою публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності ОДЕКУ в рамках серії конкурсів «Юний науковець» вперше проводять конкурс «Юний менеджер – 2021», який направлений на розвиток управлінських та творчих навичок учнів старшої школи.
Мета та завдання конкурсу:
✅ виявлення та розвиток в учнів старшої школи установ загальної середньої освіти творчих здібностей та інтересу до пізнавальної й наукової діяльності, навичок критичного мислення;
✅ популяризація наукових знань, розширення й поглиблення знань учнів із навчальних предметів гуманітарного та економічного циклу, виявлення талановитої учнівської молоді старшої школи й створення умов для інтелектуального розвитку;
✅ імплементація управлінських навичок в творчу, інноваційну та наукову діяльність учнівської молоді;
✅ формування мотивованої учнівської спільноти до вибору майбутніх місць навчання за гуманітарним та економічним профілем підготовки, в тому числі сприяння їм у професійній орієнтації та продовженні освіти.
Критерії оцінювання роботи:
• актуальність роботи;
• структура та логічність викладання матеріалу;
• повнота розкриття проблеми;
• естетика оформлення;
• обґрунтованість положень та висновків роботи;
• оригінальність (висловлювання власних думок, пропозицій і рекомендацій з приводу вирішення певних проблем та ін.);
• наявність управлінських рішень у вирішенні висвітленої проблеми.
Актуальність конкурсу ✅ ✅
Стрімкий розвиток інновацій та діджиталізація сучасного світу, трансформація соціально-економічних процесів та актуалізація вирішення екологічних проблем, спонукає людство до прийняття важливих управлінських рішень у різних сферах. Щодня у світі відбуваються сотні конференцій, круглих столів, семінарів, колоквіумів, зустрічей різних рівнів, присвячених знаходженню оптимальних шляхів вирішення актуальних питань. Кожний крок, кожна дія вимагає чітко виважених рішень, тому спеціалісти в області управлінської діяльності та, зокрема, менеджменту природоохоронної діяльності, наразі досить затребувані.
Відомо, що велика кількість проектів світового значення отримали свій початок зі шкільної парти. Більш того, сьогодні саме учнівська молодь є головним рушієм та мотиватором соціальних, економічних та екологічних ініціатив, тому розвиток управлінського та критичного мислення, здатності до креативних підходів у вирішенні комплексних завдань у учнів на сьогодні стає питанням не лише освітнього, а й стратегічного значення.
Саме тому Одеський державний екологічний університет (https://odeku.edu.ua/) започатковує серію конкурсів «Юний менеджер», спрямовану на розвиток вищезазначених навичок у школярів. Ми віримо, що за підтримки однодумців та спеціалістів з кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності, учнівська молодь зробить новий крок до творення позитивних змін.
Захист робіт та нагородження переможців конкурсу «Юний менеджер – 2021» буде проходити у травні на базі студентського коворкінгового креативного простору ОДЕКУ – Ecoprostir.
? Адреса: м. Одеса, вул. Львівська 15, 8 поверх.
Участь БЕЗКОШТОВНА!
✒️ АНКЕТА для реєстрації за посиланням: https://clc.to/k1S9VQ
? Учаснику необхідно зареєструватися та надіслати стислий опис роботи (1-3 стор.) в електронному вигляді (у форматі – *.doc, *.docx або *.pdf) на електронну адресу: eco.events.odeku@gmail.com.
Стислий опис роботи – має містити тему дослідження, актуальність, мету, завдання та основні висновки.
Підготовка наукової роботи передбачає два блоки – теоретичний та практичний.
▪ Практичний блок роботи передбачає виконання завдання щодо створення екобренду країни / регіону / міста / установи/ підприємства / організації (на вибір учня).
За необхідністю, викладачі кафедри можуть надати необхідні матеріали (рекомендовану літературу), провести консультації. Детальну інформацію по конкурсу, перелік рекомендованих тем та інформаційний лист заходу ми можемо надіслати вам на пошту в разі вашого звернення.
Конкурс проходить у 2 секціях: усній та постерній.
➡ Усна секція передбачає підготовку учасниками презентації за обраною темою та особистий виступ із доповіддю перед членами журі у формі захисту творчої дослідної роботи з дискусією. Тривалість одного виступу – 15 хвилин (7 хвилин на доповідь, 8 хвилин на питання).
Просимо витримувати регламент виступу!
➡ Постерна секція передбачає організацію окремої зони, на якій учасники розміщують свої постери (плакати, макети). Члени журі по черзі спілкуються з кожним учасником постерної секції, задають питання та у форматі діалогу оцінюють якість роботи учня. Такий формат презентації роботи є дуже популярним у європейських освітніх закладах та вдало був запроваджений на минулих конкурсах серії «Юний науковець».
В обох секціях кращі роботи розподіляються по 1,  2 або 3 місцях.
Кожен учасник конкурсу, незалежно від зайнятого місця у рейтингу, одержує сертифікат учасника. Подякою нагороджуються вчителі, під керівництвом яких підготовлено роботи учасників Конкурсу.
У разі виникнення питань звертатися:
Заступник завідувача Підготовчим відділом ОДЕКУ
Докус Ангеліна Олександрівна,
eco.events.odeku@gmail.com
+38 (099) 653-28-53
Чекаємо на ваші роботи! Можливо, саме твоє дослідження переверне світ!