flowers

Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців» 29 Червня 2021

flowers
 • 17.06.2021

Шановні колеги!

      Одеський державний екологічний університет 29 червня 2021 р.проводить Міжнародну наукову Інтернет-конференцію «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців».

Метою конференції є обговорення результатів досліджень економіко-екологічних проблем регіонального розвитку, науково-методичних і прикладних аспектів їх вирішення.

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, представники органів державної влади,місцевого самоврядування, комерційних структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції

Тематичні напрями конференції:

 • Економіко-екологічні чинники регіонального розвитку.
 • Управління природоохоронним потенціалом регіонів України та Східної Європи.
 • Регіональні аспекти економіки природокористування.
 • Механізми екологізації регіонального розвитку (українські та європейські реалії).
 • Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної сфери.
 • Екологічні інновації в контексті розвитку економіки замкнених циклів.

Форма проведення: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Електронний збірник за матеріалами конференції з номером ISBN буде розміщено на сайті ОДЕКУ.

Для участі у конференції необхідно до 25 червня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу Оргкомітету conf2021odeku@gmail.com:

 • Заявку учасника – Форма заявки учасника конференції (google.com)
 • Тези доповіді
 • Відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску (для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою збірника та надання йому номеру ISBN, перевіркою на плагіат, розсилкою сертифіката учасника конференції). Оргвнесок складає 100 гривень (для учасників з України) або 10 євро (для учасників з інших країн).

Реквізити для оплати:

Приватбанк, No картки 4149 4993 8239 7337

Одержувач: Андрущенко Олеся Сергіївна

Призначення платежу: За публікацію тез від (прізвище, ім’я та по батькові)

Запрошення ZOOM для підключення до Інтернет-конференції «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»

Час: 29 червня2021 10:00 AM Київ

Подключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76264010836?pwd=NVgzckY1STJIYXFuV0QwR1NLdXZGdz09

Ідентифікатор конференції: 762 6401 0836Код доступу: 45c3Rg

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • Обсяг тез –2-3обов’язково повністорінки формату A4 (297х210 мм), орієнтація –книжкова.
 • Поданий текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 6.0, 97, 2000, XP, 2003.
 • Малюнки повинні бути розташовані окремо (не включені до документу). Формати малюнків: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp.
 • Береги: верхній, нижній, лівий, правий –25 мм.
 • Шрифт-Times New Roman, кегль14.
 • Міжрядковий інтервал–1,0, абзацнийвідступ–1 см, вирівнювання по ширині.
 • УДК (лівий куток сторінки).
 • Назва доповіді (жирними великими літерами, по центру сторінки).
 • Прізвище, ініціали автора (жирним шрифтом, по центру сторінки), статус автора (курсив).
 • Назва організації та країна (курсив, по центру сторінки).
 • Список використаної літератури –не більше 5 джерел (курсив, Times New Roman, кегль 12) розміщується після тексту (бібліографічний опис літературних джерел оформлюєтьсязгідно ДСТУ 8302:2015); посилання на літературу наводиться в квадратних дужках. Гіперпосилання не використовувати.
 • Сторінки не нумеруються.
 • Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за зміст тез несуть автори доповідей. Назви файлів, що надсилаються до Оргкомітету, мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Іваненко О.П._Заявка учасника Іваненко О.П._Тези Іваненко О.П._ Оргвнесок

Контакти

Кафедра економіки природокористування Одеський державний екологічний університет 65016, м. Одеса вул. Львівська, 15

Губанова Олена Ростиславівна, д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки природокористування (голова оргкомітету) e-mail: askoldov@ukr.netтел. +380673185395

Шуптар-Пориваєва Наталя Йосипівна, к.е.н., доцент кафедри економіки природокористування (секретар оргкомітету) e-mail: shuptar.n@gmail.comтел. +380 634831725

Iнформацiйний лист конференції