About subdivisions of the university block

Сторiнка недiйcна

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторії


Деканат магістерської (до 01 січня 2019 р. магістерської та аспірантської) підготовки створений наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету від 27 березня 2003р., згідно листа МОН Україні від 11 вересня 2003 р. № 10/1- 998 та підпорядковується проректору з навчальної роботи.

У своїй діяльності деканат, як структурний підрозділ Одеського державного екологічного університету, керується чинним законодавством України, Статутом ОДЕКУ, Положенням про організацію навчального процесу в Одеському державному екологічному університеті.

Учасниками освітньо-виховного процесу згідно зі статтею 52 Закону України «Про вищу освіту» є: здобувачі вищої освіти – магістри; наукові,  науково-педагогічні та педагогічні працівники, спеціалісти; представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Сьогодні на факультеті навчаються студенти на рівні вищої освіти магістр за вісьма спеціальностями, 12 освітніми програмами (ОПП):

 • спеціальність 051 Економіка, ОПП Економіка довкілля і природних ресурсів;
 • спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент організацій і адміністрування;
 • спеціальність 101 Екологія, ОПП Екологія та охорона навколишнього середовища, Екологічний контроль та аудит, Гідроекологія, Агроекологія, ОНП Екологічна безпека;
 • спеціальність 122 Комп’ютерні науки, ОПП Інформаційно-управляючі системи та технології, Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг,
 • спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • спеціальність 207 Водні біоресурси, ОПП Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів,
 • спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.

Підготовка магістрів університету здійснюється за денною та заочною формою навчання за спеціальностями згідно з ліцензією. На факультеті вищу освіту здобувають вищу освіту і громадяни інших країн.

Освітньо-наукова підготовка (ОНП) триває 2 роки лише за денною формою навчання; освітньо-професійна підготовка (ОПП) триває 1,5 роки за денною та за заочною формою навчання.

Головним завданням діяльності деканату є: реалізація права громадян на здобуття вищої освіти; забезпечення умов для оволодіння системою знань; забезпечення умов для самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікаційних кадрах.

Деканат координує науково-дослідну роботу студентів та діяльність наукового товариства студентів та аспірантів в ОДЕКУ, проведення щорічної студентської наукової конференції ОДЕКУ, щорічної наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Студенти факультету приймають активну участь у спортивному житті університету, захищають честь університету на спортивних змаганнях різного рівня – від факультетських до міжнародних.

Сьогодні деканат очолює кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології Боровська Галина Олександрівна.

До складу факультету входять кафедри:

 • іноземних мов (завідувач – к.філол.н., доцент П’янова І.Ю),

 • вищої та прикладної математики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Глушков О.В.)

 • загальної та теоретичної фізики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Герасімов О.І.)

 • фізичного виховання (завідувач – доцент Харасанджіанц О.Г.)

Декан

к. геогр. наук, доцент кафедри метеорології та кліматології Боровська Галина Олександрівна.

Заступник декана з навчальної роботи

 

Заступник декана з виховної роботи

старший викладач кафедри іноземних мов

Кудєліна Ольга Юріївна

Диспетчер деканату

Романова Наталія Василівна

 

Контакти:

 • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
 • аудиторія (кабінет): 210 НЛК-1
 • тел.: +380(482) 32-67-58
 • e-mail: magistr@odeku.edu.ua