About subdivisions of the university block

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри

 

Міжнародна діяльність

У 2020р. завершився проект «Підготовча фаза у створенні панєвропейського дослідницького міжнародного центру (DANUBIUS-RI) для сучасних досліджень систем «РІЧКА-ДЕЛЬТА-МОРЕ», який виконувався в рамках програми Horizon 2020.

З боку Одеського державного екологічного університету в проекти взяли участь керівник проекту завідуючий кафедрою океанології та морського природокористування, проф. М.А. Берлінський, ректор ОДЕКУ, проф. С.М. Степененко, проректор з наукової роботи ОДЕКУ, проф. Ю.С. Тучковенко, проректор з методично-наукової роботи ОДЕКУ, проф. В.М. Хохлов та доцент кафедри метеорології та кліматології І.А. Хоменко

Проект має своєю метою організацію юридичної, фінансової та технічної бази для успішного запуску та розвитку дослідницького центру DANUBIUS-RI. Побудова DANUBIUS-RI має ґрунтуватись на існуючому досвіді для підтримання міждисциплінарних досліджень в різних системах «РІЧКА-ДЕЛЬТА-МОРЕ», які охоплюють екологічну, соціальну та економічну сфери. Дослідницький центр має забезпечувати доступ до цілої низки систем «РІЧКА-ДЕЛЬТА-МОРЕ», устаткування, отримання експертних заключень та сервісу «єдине вікно» для обміну знаннями, доступ до гармонізованих даних та платформи для проведення міждисциплінарних досліджень, навчання та підготовки.

Консорціум проекту представлено 29 університетами з 15 європейських країн.

На нараді учасниками та виконавцями проекту було обговорено проект договору, основні та проміжні цілі проекту, складено попередній графік основних етапів роботи тощо.

З 2021р. почався новий європейський проект в рамках програми YJRIZON 2020 “Розробка оптимальної та відкритої дослідницької підтримки Чорного моря” (DOORS) “Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea”, керівник проекту завідуючий кафедрою океанології та морського природокористування, проф. М.А. Берлінський.

Проект DOORS розробить оптимізовану відкриту систему підтримки наукових досліджень Чорного моря для вирішення наслідків зміни клімату та людини на тендітні та пошкоджені екосистеми, вирішення складних питань управління та геополітичних питань та подолання бар’єрів для просування порядок денний “Синього зростання”. DOORS досягає цього шляхом об’єднання існуючих фрагментованих зусиль з моніторингу, надання найсучасніших можливостей спостереження, залучення громадян за допомогою підходів, що відповідають за участь (включаючи науку про громадянина), та забезпечує гармонізовану структуру “придатності для певної мети”, що оцінюється користувачами для максимізації переваг для політики , бізнес та чорноморські громади.

Проект DOORS розробить оптимізовану відкриту систему підтримки наукових досліджень Чорного моря для вирішення наслідків зміни клімату та людини на тендітні та пошкоджені екосистеми, вирішення складних питань управління та геополітичних питань та подолання бар’єрів для просування порядок денний “Синього зростання”. DOORS досягає цього шляхом об’єднання існуючих фрагментованих зусиль з моніторингу, надання найсучасніших можливостей спостереження, залучення громадян за допомогою підходів, що відповідають за участь (включаючи науку про громадянина), та забезпечує гармонізовану структуру “придатності для певної мети”, що оцінюється користувачами для максимізації переваг для політики , бізнес та чорноморські громади.