About subdivisions of the university block

img

З 2021 року розпочався проект «Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)» Європейського виконавчого агентства з досліджень (European Research Executive Agency). Національним координатором проекту є завідувач кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ д-р.геогр.н. проф. Берлінський М.А. З боку Одеського державного екологічного університету в проекті беруть участь: завідувач кафедри екології та охорони довкілля д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А., доцент кафедри метеорології та кліматології к.геогр.н., доц. Хоменко І.А., викладачі кафедри океанології та морського природокористування PhD Ель Хадрі Ю., к.геогр.н. Сліже М.О.

Основними завданнями DOORS є розробка і впровадження оптимізованої системи підтримки відкритих досліджень для Чорного моря (Програма стратегічних досліджень та інновацій для Чорного моря SRIA), мета якої ‒ усунення впливу діяльності людини та зміни клімату на тендітні та пошкоджені екосистеми Чорного моря, а також надання допомоги в імплементації довгострокової стратегії Blue Growth для підтримки стійкого зростання морського сектора економіки. Діяльність DOORS спрямована на розробку і впровадження екосистемного підходу в управлінні та створення нових підприємств і робочих місць в Чорноморському регіоні. Для виконання цих конкретних завдань, DOORS включить в свою основу співробітництво зацікавлених сторін, діючи за трьома напрямками:

  1. Шляхом створення для Чорного моря платформи для отримання і накопичення науково-обгрунтованих знань, яка буде розроблена спільно з політиками, і охопить аспекти фізичних, хімічних і біологічних параметрів Чорного моря. В результаті її впровадження коло користувачів в Чорному морі, від експертів до широкої публіки, отримає доступ до безпрецедентного сховища цінних вихідних і тематичних даних. Це буде сприяти кращому розумінню стану навколишнього середовища Чорного моря, стимулювати нові напрямки комерційного бізнесу та отриманню громадянами актуальної інформації про свої місцеві та регіональні житлові умови;
  2. Шляхом впровадження програми Blue Growth Accelerator, що дозволить визначити інноваційні сектора Blue Growth c використанням нових морських технологій, заснованих на принципах Індустрії 4.0, в Чорному морі та підприємців, готових працювати в цьому напрямку, яким буде надана професійна підтримка і полегшення доступу до фінансування та інвестицій для розкриття їх потенціалу;
  3. За допомогою передачі знань і навчання, заснованих на існуючих і нових видах співробітництва між різними суб’єктами науки, бізнесу і політики в цілях обміну кращими практиками та знаннями.

Консорціум DOORS об’єднує 37 учасників із 16 країн. Додаткову інформацію про проект можна отримати за посиланням: https://www.doorsblacksea.eu/


img