Навчальні практики для студентів РВО «молодший бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Навчальні практики для студентів РВО «молодший бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» проводяться у навчальних лабораторіях та  на базі лабораторії кафедри водні біоресурси та аквакультура  ОДЕКУ, а також студенти мають право на проходження навчальних практик в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

Метою навчальних практик є закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час аудиторних занять.

Під час проходження навчальних практик студенти отримують знання про видове різноманіття, систематичне положення, біономію, екосистемний підхід при вивченні водних біоресурсів, а також навики самостійної роботи визначення кількісних і якісних показників різних угруповань гідробіонтів як складових біоти водойм; знання щодо експлуатації гребль, дамб, каналів, водоскидів, рибозахисних споруд; корми та кормосуміші, тощо.

Після проходження навчальних практик студенти вміють  користуватись методологією  визначення таксономічної належності представників хордових для роботи в усьому тематичному спектрі теоретичних та практичних питань раціонального природокористування; володіють знаннями класифікації окремих таксонів нижчих та вищих водяних рослин та знають відмінності в їх будові; гідробіоценозів та  штучних водних біоценозів; володіють методами та методиками збору необхідної гідрохімічної, гідробіологічної та іхтіологічної інформації; вміють узагальнювати і аналізувати дані з гідробіологічного та екологічного стану водойм та складати раціон для годівлі риб, тощо.

Акваріальна лабораторія, що створена при кафедрі водних біоресурсів та аквакультури, оснащена великою кількістю акваріумів, мікроскопами, бінокулярами, різним лабораторним приладдям для препарування риби. Головною функцією лабораторії є впровадження інноваційних підходів при проведенні лабораторних, практичних занять та проведення навчальних практик.