Обговорення освітньої програми. 101. Гідроекологія

Обговорення освітньої програми «Гідроекологія» (рівень вищої освіти магістр). Проведено засідання зі стейкхолдерами 08.10.2021. Виступили зав.каф., проф. Лобода Н.С., доц. каф. Гриб О.М., ст.викладач Катинська І.В.

Пропозиції Кіріяка Ю.П. (начальник Херсонської ЦГМ), який висловився щодо необхідності ввести до обов’язкових дисциплін, такі що будуть ураховувати наслідки змін клімату на гідроекологічний стан водних об’єктів, наприклад, «Вплив змін клімату та антропогенного навантаження на екологічний стан водних об’єктів» або «Екологічні ризики в умовах змін клімату», які б ураховували серед інших меліоративну складову.

Ви можете надіслати свої пропозиції стосовно удосконалення програми, заповнивши форму: