Практична підготовка студентів. 207. Магістр

Навчальна практика  за спеціальністю РВО «Магістр»

Навчальна практика за спеціальністю, для студентів РВО «магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» проводиться на базі лабораторії кафедри водні біоресурси та аквакультура  ОДЕКУ, а також студенти мають право на проходження навчальної практики в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

Метою навчальної практики за спеціальністю – є отримання знань в галузі охорони, відтворення та раціонального використання водних екосистем, раціонального управління, контролю та охорони водних біологічних ресурсів, роботи підприємств аква- та марикультури; застосування методів і технологій штучного відтворення і вирощування гідробіонтів, експлуатація технологічного обладнання та контролю біотехнічних процесів в аква- та марикультурі; вміння роботи з технічною документацією;

Під час проходження навчальної практики за спеціальністю студенти отримують знання про еколого-біологічні дослідження, методи та методики проведення досліджень іхтіофауни водойм різного типу; видовий склад та визначення кількісних і якісних показників продуктивності кормових гідробіонтів риб, оцінювання вирощування та ідентифікування проблеми і перспективи розвитку світової аквакультури, біологічні основи технологій аква- та марикультури і особливості промислу  об’єктів континентальних та морських водних біоресурсів; схеми технологічних циклів вирощування об’єктів аквакультури в умовах України.

Після проходження навчальної практики студенти вміють  практично проводити аналіз абіотичних параметрів та біопродукційного потенціалу водойм; проводити коректне оцінювання головних якісних та кількісних характеристик окремих екземплярів риб та всієї популяції;  проводити необхідні експериментальні роботи та вміти вибирати найбільш раціональні методи ведення технологічних процесів в аквакультурі; розробляти бізнес план господарств; використовувати технології вирощування продукції аквакультури та регіональні особливості світового рибництва; створювати елементи технологічних регламентів об’єктів аквакультури і ін. А також отримують практичні навики роботи з промисловим обладнанням та технічним обладнанням  штучного розведення об’єктів аквакультури.

Навчальна практика за спеціальність являється одним із заключних етапів практичного навчання та підготовчим етапом для виконання кваліфікаційної роботи РВО «Магістр». Вона проводиться після І року  навчання з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю до самостійної трудової діяльності, а також сприяє накопиченню матеріалу для підготовки кваліфікаційної магістерської роботи.

Виробнича практика РВО «Магістр»

Виробнича практика для студентів РВО «магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» проводиться на базах Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибоводного заводу ім. Академіка С.Т.Артющика, Чорноморського басейнового управління державного агентства рибного господарства (Чорноморський рибоохоронний патруль), Державного агентства рибного господарства України (Держрибагенство) Державне підприємство «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» ДП «ОдЦПівденНІРО», Рибгосп «Яськи» (Україна, Одеська область, Біляївський р-н, с.Яськи), Інститут рибного господарства та екології моря (Україна, Запорізька область, м.Бердянськ). Також студент має право на проходження навчальної практики в фахових установах за власним вибором, попередньо узгодивши і отримавши дозвіл керівника практики.

Виробнича практика проводиться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок зі спеціальності та досвіду самостійної роботи. Виробнича практика повинна сформувати у магістра професійні навички вміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи  у виробничих умовах через виконання різноманітних робіт, які відповідають майбутній професійній діяльності.

Як і навчальна практика за спеціальністю, виробнича практика являється заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання кваліфікаційної роботи РВО «Магістр».