Практична підготовка студентів РОВ “Магістр” під час навчання на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

Під час навчання на всіх курсах підготовки магістри кафедри отримують різнобічну практичну підготовку за навчальними дисциплінами.
Після 1 курсу навчання магістри проходять навчальну практику по дисциплінам “Геологія з основами геоморфології”, “біологія”.
На навчальній практиці з “Геології з основами геоморфології” студенти під керівництвом викладачів кафедри проводять комплекс експедиційних досліджень геологічної будови Одеського узбережжя, вивчають основні гірські породи та їх властивості, проводять геологічні зйомки зсувних оголень та абразійних процесів, відвідують геологічний музей ОНУ ім. Мечникова, спостерігають сучасну екологічну ситуацію на одеському узбережжі, набувають навичок камерального оформлення отриманих результатів.
Сюжет по практиці за 2016 рік можна подивитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gS1Dhdwg0Gw
Після 2 курсу студенти проходять навчальні практики за дисциплінами “Гідрологія суші”, “Основи екології”, “Метеорологія”.
Після 3 курсу студенти кафедри проходять навчальні практики в серпні по дисциплінам “Гідрометрія та гідрохімія”, “Топографо-геодезичні методи дослідження водних екосистем” на базі Гідроекологічного польового центру ОДЕКУ в селі Маяки на річці Дністер.  Студенти вивчають прилади, методи і способи проведення польових водних досліджень (гідрометричних, гідрохімічних, топографічних). Практика проводиться побригадно.
Сюжет про практику в 2020 році можна подивитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=c-zPwAyKPIo&t=1175s
На 4 курсу навчання в 2009-2018 рр. студенти проходили навчальну практику за спеціальністю. Вивчався сучасний екологічний стан річки Барабой, проводився комплекс польових, лабораторних та камеральних досліджень. Сюжет по практиці за 2018 рік можна подивитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=k-ElvaO38YI

В даний час студенти на 4 курсі проходять переддипломно виробничу практику на базі наукових та виробничих установ екологічного профілю в Україні (наприклад, в м. Одеса – Український науковий центр екології моря).

На 5 курсу навчання магістри проходять наукову виробничу практику, яка проводиться на базі академічних і наукових установ України з врахуванням наукової теми магістерської наукової роботи. В цілому, зазначені практики формують у випускника-магістра комплекс фахових знань і вмінь, сприяють закріпленню теоретичних знань, знайомлять з умовами реального виробництва, , придбання виробничих навичок, досвіду самостійної та колективної роботи.

Також чимало уваги приділяється залученню магістрів кафедри до сучасних експедиційних досліджень колективу кафедри. Зокрема, в останні роки багато уваги приділялось вивченню гідроекологічного стану Куяльницького лиману. Приклад участі магістра кафедри в такому дослідженні можна побачити за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hDhBVNedtIk

blank blank
blank blank
blank blank