Представництво науково-педагогічних працівників у наукових і соціально-наукових інтернет-ресурсах

Науково-педагогічні працівники кафедр університету достатньо широко представлені в наукових і соціально-наукових інтернет-ресурсах, таких як ORCID, Publons, ResearchGate, Google Scholar, Scopus, Web of Science та LinkedIn.

За даними, що наведені у звітах кафедр щодо відображення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у наукометричних базах даних та їх публікаційної активності, станом на жовтень 2020 р.:

– 161 науково-педагогічних працівник із 18 кафедр створили свій профіль у базі даних Google Scholar,

– працівники 14 кафедр мають профілі в системі Scopus (58 працівників).

– 120 науково-педагогічних працівниками з 18 кафедр створено профілі у базі даних ORCID,

– 20 науково-педагогічних працівниками з 5 кафедр створено профілі у базі даних Publons,

– 51 науково-педагогічних працівник із 12 кафедр має профіль у системі Web of Science,

– 17 науково-педагогічних працівників з 4 кафедр створили свій профіль у ResearchGate,

– 39 науково-педагогічних працівників із 17 кафедр мають профіль в мережі LinkedIn.

Жовтень 2020

Протягом 2019-2020 н.р. у фахових зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, науково-педагогічними працівниками опубліковано 55 статтей, у т.ч. 26 статтей у журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

В рейтингу наукових колективів України за даними Бібліометрики Української науки Університет займає 52 місце (у квітні 2018 р. – 53-є, у квітні 2019 р. – 43-є) зі 185 представлених профілів, з індексом Гірша 55 (55 публікації процитовані 55 рази) і загальною кількістю цитувань 14581.

Одеський державний екологічний Університет за міжнародним рейтингом ВНЗ України “SCOPUS” станом на квітень 2020 р. посів 61 місце (станом на квітень 2019 р. – 53, жовтень 2019 р. – 60). Показник ОДЕКУ за індексом Гірша в системі “SCOPUS” протягом 2019 року збільшився з 14 до 16, кількість цитувань зросла зі 942 у 2019 р. до 1221 у 2020 р., а кількість публікацій ОДЕКУ, яка в 2019 р. становила 243, у 2020 зросла до 261 (станом на червень 2020 р. – 266). З них нових статей, які з’явились в базі протягом 2019 р. за фактом – 18.

Scopus

Документи по роках

Наукова діяльність 2

Підвищення показників університету в базі даних Google Scholar дозволило університету за одним із показників рейтингу Webometrics (Openness Rank) зайняти 31 місце серед ЗВО України. Мова йде про показник «Прозорість» або «Відкритість» – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations.

За показниками бази даних Web of Science, індекс Гірша університету дорівнює 12, кількість цитувань збільшилась з 94 у 2018 р. до 187 у 2019 р. Кількість опублікованих протягом року статей – 11.

Web of Science

Кількість документів по роках

наукова діяльність 3

Web of Science

Кількість цитувань по роках

наукова діяльність 4

У системі Google Scholar зареєстровано 14581 бібліографічних посилань на статті наукового колективу Одеського державного екологічного університету, у порівнянні з 12179 минулого року.

Наукова діяльність 5Кількість цитувань за рік

На статті, опубліковані у журналі «Вісник Одеського державного екологічного університету», в базі Google Scholar містяться 669 бібліографічних посилань. На статті, опубліковані в «Українському гідрометеорологічному журналі» присутні 616 бібліографічних посилань.

Наукова діяльність 6 Наукова діяльність 7
Вісник Одеського державного екологічного університету Український гідрометеорологічний журнал

Протягом 2019-2020 н.р. ВМЗ та завідувачами кафедр здійснювався постійний моніторинг рейтингу публікацій університету в базах даних Google Scholar, Web of Science та ін., а також моніторинг щодо збільшення кількості публікацій, посилань на них. Кількість статей та посилань на них зросла в середньому на 30%.