113 Прикладна математика

 

прикладнаматематика

 

Прикладна математика є областю математичної науки, котра розглядає особливості застосування математичних методів у інших областях науки. Серед прикладів подібного застосування слід виділити чисельні методи, математичну фізику та лінійне програмування. Насправді спеціальність прикладна математика застосовується у багатьох сферах діяльності, тому можна впевнено говорити, що фахівці за цим напрямком доволі затребувані на ринку праці.

Багатьом із нас сьогодні доволі важко уявити життя людини без персонального комп’ютера. Він використовується, як для розваг, так і для виконання робочих завдань. Слід вказати, що створили його саме математики разом із інженерами. Головний задум полягав у спрощенні виконання обчислювальних задач. Математичні дисципліни також використовуються у таких напрямках, як теорія ігор, теорія інформації. Саме прикладна математика дозволяє зробити видимими на дисплеї процеси, пов’язані із розповсюдженням електромагнітних хвиль у різних середовищах. Навіть роботу внутрішніх органів людини можна побачити завдяки обладнанню, спроектованому математиками. Здобувайте вищу професійну освіту за спеціальністю прикладна математика у ОДЕКУ, та реалізуйте себе у обраному напрямку.