Реалізація друкованих видань ОДЕКУ

Реалізація друкованих видань ОДЕКУ за 2021 рік

 (Свідоцтво субєкта видавничої справи, серія ДК №5242 )

 

Одеський державний екологічний університет повідомляє про реалізацію таких видань:

  

п/п

Вид

видання

ПІБ авторів

Назва  видання

Кіль-

кість

примірників

Вартість реалізації одного

примірника, грн.

Примітка

1

навч.

посібн.

Шаблій О.В.,

Пьянова І.Ю.

Академічне письмо та презентація, 85 с. 10 63,00

2

Моно-

графія

Недострелова Л.В. Енергетика блокувальних антициклонів, 223 с. 15 88,00

3

Моно-

графія

Сєрга Е.М. Вплив процесів у системі атмосфера – підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи, 300 с. 15 144,00

4

Моно-

графія

Кузніченко С.Д.,

Бучинська І.В.

Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах, 202 с. 15 82,00

5

Моно-

графія

За ред. проф. Шекка П.В.,

Бургаз М.І.

Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я, 217 с. 15 86,00

 

 

Для одержання рахунку на оплату замовлення звертатись на адресу: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, к. 105 до бухгалтера 1-ї категорії Павлідій Олени Владиславівни,
тел. (0482)32-67-61, e-mail: money1@odeku.edu.ua

Одержання продукції зі складу університету (м. Одеса, вул. Львівська, 15, к. 119, завідувачка складу відділу матеріально-технічного забезпечення Дженкова І.О., тел. (0482)32-67-51) по пред´явленню банківського документа про оплату замовлення.