Рішення засідання Вченої ради університету 23.03.2021р.

1. Про робочі навчальні плани на 2021-2022 навч. рік по денній та заочній формі навчання – наказ №53-ОД від 26.03.2021 р.

2. Про стан реалізації вимог Положення про академічну доброчесність в ОДЕКУ – розпорядження №21 від 29.03.21 р.

3. Про стан підготовки до проведення акредитації освітніх програм в 2021 році. – розпорядження №19 від 26.03.21 р.

4. Про встановлення вартості освітніх послуг в університеті у 2021 році – наказ №51-ОД від 26.03.2021 р

5. Про зміни у складі груп забезпечення спеціальностей – наказ №54-ОД від 26.03.2021 р.

6. Про проект Положення “Про Раду роботодавців ОДЕКУ” – наказ №52-ОД від 26.03.2021 р.

7. Про присвоєння звання «Почесний випускник Одеського державного екологічного університету» Сироджиддину Мухрриддину наказ №47-ОД від 26.03.2021 р.

8. Про зразки документів про вищу освіту (дипломів, додатків до диплому, академічних довідок) в Одеському державному екологічному університеті – наказ №55-ОД від 26.03.2021 р., розпорядження №22 від 30.03.21 р.

9. Про зміни до Положення про наукові школи ОДЕКУ – наказ №57-ОД від 29.03.2021 р.

10. Про визнання та атестацію наукової школи «Моделювання продуційного процесу рослин» – наказ №56-ОД від 29.03.2021 р.