About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

24 лютого 2022 р.

1. Звіт про фінансову діяльність університету за 2021 рік.

(– Звіт);

2. Заходи щодо реалізації наказу МОН України №160 від 11.02.2022 р.

(– Наказ № 15-ОД  від  16.02.2022 р)

3. Затвердження розцінок за надання та наукових послуг у 2022 році

(– Наказ № 19- ОД   від 28.02.2022 р..)

4. Затвердження розміру індексації освітніх та наукових послуг у 2022 році

(– Наказ № 23 -ОД  від   28.02.2022 р.)

5. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради ОДЕКУ

(– Наказ №   22-ОД  від  28 .02.2022 р., Положення)

6. Видача диплома PhD з галузі знань “Інформаційні технології”, спеціальність “Комп’ютерні науки”

7. Підтримка кандидатури проф. Чугай А.В. для участі у конкурсі з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

8. Підтримка кандидатури проф. Польового А.М. щодо отримання стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфери вищої освіти

9. Інформації