About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

26 травня  2022 р.

1. Звіт роботу Наукового товариства студентів та молодих вчених ОДЕКУ

(Розпорядження №  26  від  27.05.2022 р.)

2. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в поточному навчальному році та реалізації відповідного рішення Вченої ради від 27.05.2021 р.

(Розпорядження №  27  від  30.05.2022 р.)

3. Про нагородження працівників університету з нагоди 90-річчя його застування

(– Наказ №  64-К  від 29.04.2022 р.)

4. Про внесення змін до Правил призначення академічних стипендій в Одеському державному екологічному університеті

(– Наказ №  65-ОД  від  26.05.2022 р.)

5. Інформація про прийнятий Порядок прийому на навчання до ОДЕКУ в 2022 році

(– Наказ №  62 -ОД  від  13 .05.2022 р., Розцінки)

6. Про призначення гаранта ОНП “Комп’ютерні науки” (освітньо-науковий рівень вищої освіти).

(– Наказ №  67-ОД  від  26.05.2022 р.)

7. Про затвердження освітніх програм «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України» (бакалаврський та магістерський рівні вищої освіти) та навчальних планів до них на 2022- 2023 навчальний рік

(– Наказ №  66-ОД  від  31.03.2022 р)

8.Про внесення змін до освітніх програм “Комп’ютерні науки” (магістерський та освітньо-науковий рівні вищої освіти) та навчальних планів до них на 2022-2023 навчальний рік

(– Наказ №  68-ОД  від  26.05.2022 р.)

9. Про внесення змін до навчальних планів на 2022-23 навчальний рік

(– Наказ №  69-ОД  від  26.05.2022 р.)

10. Інформації