Рішення засідання Вченої ради університету 27.05.2021р.

1. Звіт про організацію міжнародної освітнього та наукового співробітництва в університеті у 2020/2021 навчальному році та відповідного рішення Вченої ради від 3.07.2020р. (– Розпорядження № 47 від 08.06.2021 р.)

2. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в поточному навчальному році та реалізації відповідного рішення Вченої ради від 29.05.2020 р.  (– Розпорядження № 45 від 04.06.2021 р.)

3. Звіт про організацію наукової роботи студентів та молодих вчених ОДЕКУ  ( – Розпорядження № 46 від 09.06.2021 р.)

4. Підсумки індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників ОДЕКУ у 2020 році ( Наказ №106.-ОД від 04.06.2021 р., Рейтинг НПП);

5. Затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік  (– Наказ №97-ОД від 31.05.2021 р.);

6. Про внесення змін до деяких положень у зв’язку з введенням ключових показників діяльності проректорів, деканів та зав. кафедрами (Наказ №104-ОД від 02.02.2021 р.):

Положення про порядок звітування науково-педагогічних працівників про підсумки роботи при закінченні строкового трудового договору (контракту);

Орієнтовна форма щорічного звіту про виконання умов контракту проректора та декана ОДЕКУ ;

Положення про збори трудового колективу навчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структурного підрозділу Одеського державного екологічного університету та річний звіт про їх діяльність;

ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському державному екологічному університеті.

7. Про нову редакцію Методики індивідуального рейтингу НПП   ОДЕКУ (– Наказ №96-ОД від 31.05.2021 р., Методика, Розпорядження №44 від 02.06.2021 р.);

8. Про затвердження Норм часу роботи НПП на 2021/2022 навчальний рік  (– Наказ №98-ОД від 31.05.2021 р.);

9. Про затвердження складу проєктної групи для створення ОПП «Організація еколого-туристичної діяльності» (– Наказ №102-ОД від 01.06.2021 р.).