About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

27.10.2022р.

 

1. Про присвоєння вченого звання
2. Про затвердження планів видання навчально- методичної та наукової літератури на 2023р.

Розпорядження № 57 від 31.10.2022 р.

Розпорядження №58, від 31.10.2022 р.

План видання

План видання

3. Про внесення змін до деяких положень щодо підсумкового  семестрового контролю

Наказ № 174 -ОД від 31.10.2022 р.

4. Про внесення змін до Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ОДЕКУ

Наказ №  168-ОД від  31.10.2022 р.

Положення

5. Про стан наукового стажування НПП університету

Розпорядження № 62 від  31.10.2022 р.

6. Про внесення змін до ОНП 103 «Науки про Землю» (третій рівень вищої освіти) та навчального плану до неї

Наказ №  172-ОД від 31 .10.2022 р.

7. Інформації