About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

27.12.2022р.

 

1. Про призначення іменних стипендій студентам за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії

(– Наказ МОН України  №     від         2022 р.)

 

2. Про результати опитування здобувачів вищої освіти ОДЕКУ в осінньому семестрі

(– Розпорядження №83 від  27.12.2022 р.)

 

3. Про затвердження уточненого Кошторису університету за 2022 рік

(– Наказ № 29-ОД від 03.01.2023 р.)

 

4. Попередні підсумки підготовки до акредитації освітніх програм в 2022 році

(– Звіт)

 

5. Про внесення змін до положення “Про екзаменаційні комісії ОДЕКУ” та “Вимог до виконання кваліфікаційних робіт в ОДЕКУ

(– Наказ № 211 від 30.12.2022 р.)

 

6. Про зміну гаранта освітньо-професійної програми «Агрометеорологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» другого (магістерського) рівня вищої освіти

(– Наказ № 209-ОД від 30.12.2022 р.)

 

7. Про клопотання щодо призначення стипендії КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам університету

(– Наказ № 210-ОД від 30.12.2022 р.)

 

8. Про надання рекомендації до друку № 30 “Українського гідрометеорологічного журналу”

(–Розпорядження №85 від 28.12.2022 р.)

 

9. Про внесення змін в терміни оплати освітніх та наукових  послуг в 2022/2023 навчальному році

(–Розпорядження №86 від 28.12.2022 р.)

 

10. Інформації