Рішення засідання Вченої ради університету 28.10.2021 р.

1. Про присвоєння  вченого звання доцента по кафедрі метеорології  та кліматології

(–Наказ МОН України №___ від       .11.2021 р);

2. Про виконання Стратегічного    плану розвитку   університету у 2020-21 навч. році

(– Звіт);

3. Про внесення змін до складу груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм

(– Наказ № 198-ОД від 29.10.2021 р.);

4. Про затвердження планів видання навчально-методичної та наукової літератури у 2022р. підсумки акредитації освітніх програм в 2020/21 навчальному році

(– Розпорядження  №80 від  01.11.2021 р., Додаток №1, Додаток №2);

5. Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП в ОДЕКУ

(– Наказ № 201-В від  08.11.2021 р., Положення);

6. Про надання дозвілу з відповідним грифом ОДЕКУ на використання в освітньому процесі навчальних посібників
7. Інформації