About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

28 квітня  2022 р.

1. Звіт про попередні підсумки працевлаштування випускників 2022 року та реалізації відповідного рішення Вченої ради від 29.04.2021 р..

(– Звіт);

2. Звіт в.о. директора Інституту післядипломної освіти про підсумки роботи в поточному навчальному році та реалізацію відповідного рішення вченої ради від 16.06.2020р.

(– Звіт);

3. Про проект плану впровадження викладання освітніх компонентів англійською мовою з урахуванням вимог освітніх програм та наказу від 03.09.2021 р. № 154

(– Наказ №  54-ОД  від  3.05.2022 р.);

4. Про затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2022-23 навчальний рік

(– Наказ №  55-ОД  від  3.05.2022 р.);

5. Про зміни до Порядку нарахування балів за участь у громадському житті для розрахунку рейтингу успішності студентів ОДЕКУ

(– Наказ №  53-С  від  28.04.2022 р.);

6. Про видачу диплома доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю  Ільіній А.О.

(– Наказ №  51-С  від 28.04.2022 р.);

7. Про внесення змін до фінансового плану університету на 2022 рік по загальному фонду

(– Наказ №  354-ОД  від  31.04.2022 р.);

8. Інформації