Рішення засідання Вченої ради університету 29.04.2021р.

1. Про присудження вченого звання доцента по кафедрі публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Козловцевій Валентині Анатоліївні (відправлено у МОН України)

2. Про попередні підсумки працевлаштування випускників 2021 року та реалізації відповідного рішення Вченої ради від 07.2020 р. (– наказ №88-ОД від 12.05.2021 р.)

3. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр університету за 2020 рік (– наказ №80-ОД від 05.05.2021 р.)

4. Про робочі навчальні плани на 2021-22 навчальний рік по ден ній та заочній формі навчання (– наказ №78-ОД від 30.04.2021 р.)

5. Про видачу диплома доктора філософії зі спеціальності 103 “Науки про Землю” ( наказ №76  від 29.04.2021 р.)

6. Про надання дозволу на ліцензування підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 172 Телекомунікація та радіотехніка на базі відокремленого структурного підрозділу університету – Харківського природоохоронного фахового коледжу ОДЕКУ

7. Про нагородження Почесним званням «Почесний працівник Одеського державного екологічного університету» Нєдову Ларису Вікторівну ( наказ №78-К від 06.05.2021 р.)