About subdivisions of the university block

Рішення

засідання Вченої ради університету

3 лютого 2022 р.

1. Про виконання планів наукової роботи в університеті за 2021 р. та про плани на 2022 р.

(– Звіт, Наказ № 10-ОД  від  4.02.2022 р)

2. Про нову редакцію положення “Про освітні програми та навчальні плани в ОДЕКУ”

(– Наказ № 7-ОД  від  3.02.2022 р., Положення)

3. Про встановлення лімітів призначення стипендій студентам університету з 1.01.2022 р.

4. Про стан виконання планів профорієнтаційної роботи на 2021/2022 н.р.

(– Розпорядження № 2 від 4.02.2022 р.  )

5. Інформації