Рішення засідання Вченої ради університету 30 грудня 2021 р.

1. Про присвоєння вченого  звання професора кафедри екології та охорони довкілля  Чугай Ангеліні Володимирівні

(– Наказ МОН Укураїни № 89 від 01.02. 2022 р.);

2. Про присвоєння вченого  звання професора кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності  Павленко Олені Пантеліївні

(– Наказ МОН Укураїни № 89 від 01.02. 2022 р.);

3. Про попередні підсумки підготовки до акредитації освітніх програм в 2022 році

(– Звіт);

4. Про результати опитування здобувачів вищої освіти ОДЕКУ в осінньому семестрі 2021-22 н.р.

(– Звіт);

5. Про затвердження уточненого Кошторису університету за 2021 рік

(– Кошторис)

6. Про надання дозволу на розміщення тимчасово вільних коштів університету, отриманих за надання платних послуг, на депозитних рахунках у 2022 році
7. Про виконання цільових показників ефективності, що наведені у контракті проректора з навчально-методичної роботи

(– Наказ № 6-ОД  від 03.02. 2022 р)

8. Про перетворення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації у Інститут післядипломної освіти ОДЕКУ

(– Наказ № 236   від    31.12. 2021 р., Положення)

9. Про внесення змін до Положення про порядок встановлення надбавок до посадових окладів працівникам ОДЕКУ

(– Наказ № 9-ОД  від  4.02.2022 р., Положення)

10. Про призначення іменних стипендій студентам за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії

(–Наказ МОН України № від     .  . 2022 р.);

11. Про зміни Правил призначення академічних стипендій  в ОДЕКУ

(– Наказ № 235-ОД від 31.12.2021 р.,   Правила)

12. Інформації