Рішення засідання Вченої ради університету 31 березня 2022 р.

1. Звіт першого проректора про заходи по реалізації Плану ректорату по реалізації передвиборчої програми.

(Звіт.)

2. Про фінансовий план університету на 2022 рік

(– Наказ №  35-ОД  від  1.04.2022 р)

3. Про стан реалізації вимог Положення про академічну доброчесність в ОДЕКУ

(– Наказ №  38-ОД  від 4.04.2022 р)

4. Про виконання цільових показників ефективності, що наведені у контракті проректора з наукової роботи

(– Наказ №  37-ОД  від  4.04.2022 р)

5. Про внесення змін до рішення Вченої ради ОДЕКУ від 24.02.2022р. з питання “Про затвердження розцінок за надання та наукових послуг у 2022 році”

(– Наказ №  32 -ОД  від  31 .03.2022 р., Розцінки)

6. Про затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2022-23 навчальний рік за спеціальністю 101 Екологія”

(– Наказ №  34-ОД  від  31.03.2022 р)

7. Інформації