flowers

Етапи вступної кампанії 2021 року , з до

flowers
  • 23.11.2020

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання за рахунок коштів фізи-чних та/або юридичних осіб: прийом заяв та документів, передбачених Правилами прийому в ОДЕКУ у 2021 році, починається 13 серпня;

прийом заяв та документів закінчується: о 18 год. 00 хв. 12 вересня;

вступні іспити проводяться з 14 до 16 вересня включно;

рейтинговий список вступників, які вступають за результатами вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 19 вересня;

вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 22 вересня;

зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 25 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня.