Загальна інформація про стан виконання програми

Загальна інформація про результати виконання «Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки» (далі – Програма) показані в таблиці:з/п
Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу
Результат
(станом на 20.03.2017 р.)
1 Створення системи інтегрованого природокористування в басейні річки Великий Куяльник та Куяльницького лиману як частини комплексу лиманів і малих річок Одещини Організаційні, правові, еколого-економічні та інші заходи щодо зупинення процесу деградації екосистеми Куяльницького лиману та забезпечення охорони, раціонального використання, збереження та відновлення її природних ресурсів 2017 р. Виконання не розпочато
2 Підготовка матеріалів щодо створення об’єкта природно-заповідного фонду та оформлення правового статусу Куяльницького лиману у відповідності до Закону України «Про курорти» як курорту державного значення Розробка, узгодження, затвердження документації та винесення в натуру меж парку 2014 р. Виконувалось двома робочими групами при Одеській ОДА
2015 р. Не виконано
2016 р. Не виконано
3
Винесення в натуру меж округу та зон санітарної охорони курорту Куяльник відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 07.03.85 р. № 102 Винесення в натуру меж округу та зон санітарної охорони курорту Куяльник, позначивши їх на місцевості пронумерованими пізнавальними знаками (стовпами) з інформацією про режим 2016 р. Не виконано
2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
4 Аналіз водокористування, основних джерел забруднення, паспортизація водних об’єктів та створення реєстру гідротехнічних споруд та їх власників у басейні Куяльницького лиману Перелік водокористувачів, паспорти річок і гідротехнічних споруд 2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
5 Створення та ведення єдиної бази даних щодо стану природних ресурсів в басейні Куяльницького лиману Сбір ретроспективних даних про стан Куяльницького лиману та морської води в Одеській затоці 2016 р. Не виконано
Створення електронного програмного забезпечення для створення бази даних про стан Куяльницького лиману та морської води в Одеській затоці 2016 р. Не виконано
Ведення (нових даних та обслуговування) електронної бази даних про стан Куяльницького лиману та морської води в Одеській затоці 2016 р. Не виконано
2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
6 Проведення інвентаризації сміттєзвалищ в басейні Куяльницького лиману та ліквідація стихійних звалищ і тих, що знаходяться в межах охоронних зон Перелік сміттєзвалищ в басейні Куяльницького лиману та ліквідація стихійних звалищ і тих, що знаходяться в межах охоронних зон 2017 р. Виконання ще не розпочато
7 Винесення в натуру прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник, балок Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська Розробка землевпорядної документації та винесення в натуру прибережних захисних смуг малих річок 2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
8 Розробка проектів водоохоронних зон річок Великий Куяльник, балок Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська Розробка землевпорядної документації та встановлення водоохоронних зон малих річок 2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
9 Облаштування прибережних захисних смуг Відновлення природних ландшафтних комплексів, створення місць відпочинку, установка водоохоронних знаків 2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
10 Проведення науково-дослідних робіт Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні 2012 р. Виконано ОДЕКУ
Дослідження гідрогеологічних умов в басейні Куяльницького лиману та оцінка їх впливу на водно-сольовий режим гідроекосистеми водойми 2013-2015 рр. Не виконано
Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін 2012-2013 рр. Виконано ОДЕКУ
Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер та інших лиманів і водних об’єктів 2012-2013 рр. Виконано ОДЕКУ
Проведення гідроекологічної оцінки та водно-сольового режиму Куяльницького лиману і водойм його басейну після розчистки русел річок 2014-2015 рр. Не виконано
Науково-дослідна робота щодо впливу запуску морської води з Одеської затоки до Куяльницького лиману у 2015 році на стан його природних ресурсів за даними гідрохімічних та гідробіологічних показників 2015 р. Виконано ДУ «ІМБ НАН України»
Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник 2016 р. Частково виконано ОДЕКУ
Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки 2016 р. Виконано ОДЕКУ, УкрНЦЕМ, ДУ «ІМБ НАН України», ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України»
2017-2018 рр. Виконання продовжується
11 Заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного навантаження басейну р. Великий Куяльник Розробка робочого проекту розчистки русла річки Великий Куяльник 2016 р. Не виконано
Виконання робіт з відновлення і підтриман-ня сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Великий Куяльник 2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
12 Створення на пересипу Куяльницького лиману парку водно-болотних угідь – «Ветланд-парк» Проведення семінарів, «круглих столів» 2017 р. Виконання ще не розпочато
13 Розповсюдження екологічних знань серед широких верств населення Проведення семінарів, «круглих столів» 2016 р. Не виконано
2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
14 Інвентаризація джерел забруднення та екологічний аудит в межах водоохоронних зон басейну Куяльницького лиману Розробка, затвердження узгодженого плану дій щодо мінімізації нанесених збитків. Розроблення проектно-кошторисної документації 2016 р. Не виконано
2017-2018 рр. Виконання ще не розпочато
15 Будівництво гідротехнічної споруди зі з’єднання Куяльницького лиману та Одеської затоки Розроблення проектно-кошторисної документації 2014-2015 рр. Виконано ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп»
Виконання робіт з будівництва 2014 р. Виконано КФ «Вестт»
16 Складання планово-картографічного матеріалу для створення курорту державного значення «Куяльницький» на території Одеської області Розроблення проектно-кошторисної документації 2016 р. Не виконано
17 Підготовка обґрунтування щодо надання статусу курорту державного значення природній території курорту «Куяльник» Розроблення проектно-кошторисної документації 2016 р. Не виконано
18 Складання планово-картографічного плану для створення національного природного парку «Куяльницький» на території Одеської області Виготовлення планово-картографічного плану для створення національного природного парку «Куяльницький» на території Одеської області 2016 р. Не виконано
19 Створення оздоровчо-рекреаційного комплексу «Новий Куяльник» в Одеській області Аналіз технічного та інженерного розвитку території, маркетингу, вивчення конку-рентоспроможності, аналізу забезпечення інженерними мережами території на Куяльницькому лимані з метою вивчення подальшої доцільності розміщення оздоровчо-рекреаційного комплексу 2015 р. Не виконано
Розробка концепції проекту розміщення на території Куяльницького лиману оздоровчо-рекреаційного комплексу та оцінки економічної доцільності розвитку запропонованої концепції проекту 2015-2016 рр. Не виконано
Замовлення проекту землеустрою та землевідводу, проекту детального плану території, що знаходиться в Комінтернівському районі Одеської області 2016 р. Не виконано

З запланованих на період 2012-2016 рр. 24 заходів Програми в повному обсязі виконано лише 8 (3 – у 2012-2013 рр., 3 – у 2014-2015 рр., 2 – у 2016 р.).

На період 2017-2018 рр. в Програмі заплановано ще 13 заходів, виконання яких станом на 20 березня 2017 р. ще не розпочато.