Засідання ректорату 19.04.2021

1. Про стан підготовки питань на засідання Вченої ради університету 29.04. 2021р. (доповідачі: Степаненко С.М., Павленко О.П.) (порядок денний)

2. Про організацію освітнього процесу в ОДЕКУ з 05.05.2021р. (доповідач: Сапко О.Ю.)  (розпорядження №25  від 19.04.2021р 2021р.)

3. Про затвердження змін до Методики рейтингування НПП (доповідач: Сербов М.Г.)  (наказ № 71-ОД від 12.04.2021 р.)

4. Про затвердження Переліку цільових показників ефективності, що наводяться у контрактах проректорів, деканів (директора), керівників ВСП та зав. кафедрами ОДЕКУ (доповідач: Степаненко С.М.)  (наказ № 73-ОД від 19.04.2021 р.)

5. Про попередні підсумки акредитації освітніх програм, що відбулися на минулому тижні (доповідач: Грушевський О.М., Овчарук В.А.)  (до відома)

6. Інформації:

6.1. Щодо наказу МОН України № 128 від 1.02.2021 р. «Вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм» (вимоги)

6.2. Щодо «Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти» (постанова КМУ № 304 від 24.03. 2021 р.)

6.3. Щодо проекту МОН України «Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у вищій та фаховій передвищій освіті» (проект)