Засідання ректорату Одеського державного екологічного університету 27 вересня 2021 р

1.

Про  підготовку питань до засідання Вченої ради університету 30.09.21р.

(доповідачі: Павленко О.П., Сербов М.Г., Тучковенко Ю.С., Кирнасівська Н.В., Хохлов В.М. )

( ̶  Проект Порядку денного засідання Вченої ради ОДЕКУ)

2. Про проект Положення про гарантів освітніх програм та групи забезпе­чення спеціальностей в ОДЕКУ

(доповідач: Хохлов В.М.)  

( ̶   Проект Положення)                                         

3. Про підсумки акредитації освітніх програм у 2020-21 навчальному році

(доповідач: Хохлов В.М.)  

( ̶   Проект рішення Вченої ради, Рекомендації ГЕР 2020-21)   

4. Про перевірку готовності кафедр до 2021/2022 навчального року

(доповідач: Сапко О.Ю.)

( ̶  у роботі  Наказ №   від  .09.2021 р.)

5. Про внесення змін до графіків перебування науково-педагогічних праців­ників в університеті у зв’язку з переходом у «жовту» зону епіднебезпеки

(доповідач: Сербов М.Г.)

̶  Розпорядження №69 від 27.09.2021 р.)

6 Інформації: