About subdivisions of the university block

Згідно з наказом №100 від 08.07.22р. «Про організацію освітнього процесу в осінньому семестрі» внести зміни до навчального плану бакалаврського рівня підготовки для денної форми навчання за освітньою програмою 122 «Комп’ютерні науки»  та встановити початок навчання :
– для 1 року навчання з 12.09.2022р.;
– для 2-4 року навчання  з 15.08.2022р.