• English

About international collaboration block

Університет має розвинуті міжнародні зв’язки з закладами вищої освіти та науковими установами з 17 країн Європи, Північної Америки й інших регіонів світу. На сьогодні в ОДЕКУ навчається майже 400 іноземних студентів, магістрів, аспірантів та докторантів з 15 країн світу, зокрема: Туреччини, Ізраїлю, Тунісу, Камеруну, Білорусі, Лівії, Молдови, Грузії, Анголи, Камеруну, Китайської Народної Республіки, Таджикистану, Узбекистану, Туркменії та ін.

Одеський державний екологічний університет приймає активну участь у міжнародному науковому та освітньому співробітництві – протягом 2013-2020 років вчені та науково-педагогічні працівники університету у складі консорціумів європейських університетів та науково-дослідних установ приймали участь у виконані 7 міжнародних європейських проектів, у т.ч.:
 • Міжнародний проект за грантом програми TEMPUS IV «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах», 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES;
 • Міжнародний проект за програмою Erasmus+ «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевої погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум (ECOIMPACT)», 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP;
 • Міжнародний проект за програмою Erasmus+ «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології (INTENSE)», 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP;
 • Грант на виконання міжнародного дослідницького проекту програми HORIZON 2020 «Підготовчий етап для загальноєвропейської науково-дослідницької інфраструктури DANUBIUS-Ri "Міжнародний центр перспективних досліджень систем річка-море" - DANUBIUS PP»;
 • Міжнародна програма мережевих академій Cisco (Cisco Networking Academy) у співпраці з міжнародною корпорацією Cisco Systems, спрямовану на поглиблене вивчення інформаційних та мережевих технологій за міжнародною навчальною програмою CCNA (Cisco Certified Networking Associate);
 • Міжнародний проект "Швидке і стійке здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в Одеській області", який координує TOB «Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр» за підтримки «Центру компетенції з поновлюваних ресурсів Штраубинг, Федеральна земля Баварія, ФРН.
На базі ОДЕКУ систематично проводяться міжнародні наукові конференції. Так за останні три роки були проведені:

 • Українсько-Бельгійська конференція з Фізики гранульованих матеріалів
 • Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології”
 • Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів “Регіональні екологічні проблеми, науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення”
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених “Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення”
 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”
 • Міжнародна конференція молодих вчених “Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців”
 • Міжнародна конференція для студентів українських профільних ЗВО у рамках програми із просування практичного використання екотехнологій
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених “Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів”
 • Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція “Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології”.