• Українська
  • English
flowers

List of licensed specialties (specializations) for bachelors

flowers
  • 14.12.2020

Освітній ступень підготовки бакалаврів (денна, заочна форми навчання)

 

Шифр Назва спеціальності Конкурсна
пропозиція
073 Менеджмент
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
Гідроекологія та управління водними екосистемами
Екологічний контроль та аудит
Екологічна політика і право
103 Науки про Землю Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату
Гідрологія, океанологія та менеджмент водних ресурсів
Менеджмент гідрометеорологічної діяльності
122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування
Комп’ютерний еколого-екомічний моніторинг
183 Технології захисту навколишнього середовища Системна радіоекологія, радіаційна безпека, технологічний аудит і контроль систем захисту навколишнього середовища
Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції
193 Геодезія те землеустрій Геодезія те землеустрій
207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
Еколого-економічне управління рибним господарством та аквакультура
242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм
Туристична діяльність
281 Публічне управління та адміністрування Зелений (екологічно безпечний) туризм