• Українська
 • English

Інструкція щодо вступу на 1-й курс ОС молодшого бакалавра на базі середньої школи

1. Вибрати напрямок підготовки

На цьому етапі потрібно визначитися із загальним напрямком отримання освіти, ґрунтуючись на особистих уподобаннях чи планах на майбутнє. Здобувачів вищої освіти ступеня молодшого бакалавра вступають до Одеського державного екологічного університету за результатами ЗНО з двох конкурсних предметів (вступних іспитів). Форми навчання – денна та заочна.

Чому і як навчають у ОДЕКУ, де працюють випускники? Відповіді на ці питання можна знайти на сторінках спеціальностей і освітніх програм.

Строк підготовки фахівців ступеня молодшого бакалавра – два навчальних курси (один рік та десять місяців). Після закінчення підготовки на рівні ступеня молодшого бакалавра, випускники мають право подовжити навчання в університеті за скороченою програмою підготовки бакалавра. Термін навчання для цієї категорії студентів становить два навчальних курси (один рік та десять місяців).

 • Specialties and specializations

  Перелік ліцензованих спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій та перелік конкурсних предметів ЗНО

   

  Денна форма навчання та/або заочна форми навчання

   

   

  Шифр Назва спеціальності(освітня програма) Конкурсна
  пропозиція
  Перелік конкурсних предметів (ЗНО)
  101 Екологія
  (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
  Екологія та охорона навколишнього середовища Українська мова та література,
  Біологія або
  Географія або Математика
  Гідроекологія та управління водними екосистемами Українська мова та література,
  Біологія або Математика або Іноземна мова
  Екологічний контроль та аудит Українська мова та література,
  Математика або Історія України або Іноземна мова
  103 Науки про Землю
  (Гідрометеорологія)
  Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату Українська мова та література,
  Математика або Фізика або Географія
  Гідрологія, океанологія та менеджмент водних ресурсів Українська мова та література,
  Географія або Історія України або Іноземна мова
  Прикладна кліматологія та біометеорологія Українська мова і література,
  Біологія або Математика або Історія України
  Комплексне управління водними ресурсами Українська мова та література,
  Математика або Іноземна мова або Історія України
  122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування Українська мова та література
  Математика або Іноземна мова або Фізика
  Інформаційні управляючі системи та технології Українська мова та література,
  Іноземна мова або Історія України або Географія

  В переліку конкурсних предметів ЗНО:

  • українська мова та література – обов’язковий для всіх вступників
  • другий предмет – за вибором вступника один з трьох запропонованих закладом
 • Stages of the 2020 introductory campaign

 • The cost of educational services for citizens of Ukraine in 2020-21 academic year

  Шифр Назва спеціальності Щорічна вартість навчання, грн.
  денна заочна
  193 Геодезія та землеустрій 14960 7150
  101 Екологія 14960 9000
  103 Науки про Землю 14960 7150
  122 Комп’ютерні науки 26750 9370

2. Подати документи онлайн чи в паперовій формі

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Одеського державного екологічного університету згідно зі встановленою процедурою.   Вступники, які у відповідності до Правил прийому 2020 року мають право вступу за результатами співбесіди або вступних іспитів безпосередньої в університеті, подають документи у паперовій формі до приймальної комісії ОДЕКУ.   У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання. Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:  

 • претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
  Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.   У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або право на зарахування за пільговими квотами подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують пільгові права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких пільг.

3. Пройти вступні випробування

Програми вступних іспитів (тестів) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням

4. Знайти себе в наказі на зарахування

У розділі "Накази про зарахування" публікуються списки всіх абітурієнтів, зарахованих до ОДЕКУ.   Після того, як абітурієнт побачить себе в наказі про зарахування, йому слід зв'язатися з факультетом / інститутом (деканатом або консультаційною групою), куди він зарахований, щоб дізнатися про заселення в гуртожиток (при необхідності), про початок навчання, про розподіл в групу і задати існуючі питання.

 • hostel
  Поселення в гуртожиток Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.
 • military
  Військова підготовка Підготовка студентів всіх цивільних спеціальностей за програмою „офіцерів запасу” протягом ІІІ-ІУ курсів навчання /тел. (0482) 32-67-43/
 • bag
  Післядипломна освіта На базі Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів отримання другої вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Особлива пропозиція!

Після рівня бакалавра одночасне здобуття другої освіти зі спеціальностей економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома дипломами!

Факультативне вивчення англійської мови рівня «В2».

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням

Перейти globus-icon

Наші безумовні переваги

 • star-iconОсвіта європейського рівня
 • star-iconВідомі наукові школи
 • star-iconРозвинута матеріальна база
 • star-iconСотні дипломів на міжнародних конкурсах
 • star-iconУнікальна професія
 • star-iconДосвід практичної роботи

Навчання в унікальному, єдиному в Україні вищому спеціалізованому закладі вищої освіти ІVрівня акредитації.