Інструкція щодо вступу на 1-й курс ОС молодшого бакалавра на базі середньої школи

1. Вибрати напрямок підготовки

На цьому етапі потрібно визначитися із загальним напрямком отримання освіти, ґрунтуючись на особистих уподобаннях чи планах на майбутнє. Здобувачів вищої освіти ступеня молодшого бакалавра вступають до Одеського державного екологічного університету за результатами ЗНО з двох конкурсних предметів (вступних іспитів). Форми навчання – денна та заочна.

Чому і як навчають у ОДЕКУ, де працюють випускники? Відповіді на ці питання можна знайти на сторінках спеціальностей і освітніх програм.

Строк підготовки фахівців ступеня молодшого бакалавра – два навчальних курси (один рік та десять місяців). Після закінчення підготовки на рівні ступеня молодшого бакалавра, випускники мають право подовжити навчання в університеті за скороченою програмою підготовки бакалавра. Термін навчання для цієї категорії студентів становить два навчальних курси (один рік та десять місяців).

 • Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій, предметів ЗНО

  Шифр

  Найменування спеціальності/

  Освітньої програми

  Назва конкурсної пропозиції

  Перелік предметів ЗНО

  1-й обов’язковий

  2-й обов’язковий

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Денна/заочна форми навчання

  101

  Екологія

   

   

  Екологія та охорона довкілля

  Екологія та охорона навколишнього середовища (бюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

  Біологія або Математика,

  або Історія Ук- раїни

  Екологія та охорона навколишнього середовища (небюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

  За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО
  Екологічний контроль та аудит

  (небюджетна)

  Українська мова або

  Українська мова і література

  За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО

  103

  Науки про Землю

   

   

  Гідрометеорологія

  Гідрометеорологія (бюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

  Математика або Іноземна мова, або Істо-

  рія України

  Гідрометеорологія (небюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

  За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО

  122

  Комп’ютерні науки

   

   

  Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки (бюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

  Математика або Іноземна мова, або Істо-

  рія України

 • Етапи вступної кампанії 2021 року

  Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання:

  строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 4.2 розділу Правил прийому;

  строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

  – прийом заяв та документів, передбачених Правилами прийому в ОДЕКУ у 2021 році, починається 13 липня;

  – прийом заяв та документів триває окремими сесіями по 30 днів кожна з 13 липня по 12.00 год. 30 листопада. Графіки прийому заяв та документів окремими сесіями затверджуються рішеннями приймальної комісії університету;

  – вступні іспити, для осіб які мають право вступати до ОДЕКУ за результатами вступних випробувань, проводяться з 7 до 10 серпня включно, з 16 до 20 вересня включно, з 16 по 19 жовтня включно та з 25 по 28 листопада включно;

  – списки осіб, рекомендованих до зарахування та зарахування на навчання проводиться не пізніше ніж 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводився конкурсний відбір;

  – вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати встановлені Правилами прийому вимоги протягом 5-ти днів від дати офіційного оголошення результатів конкурсного відбору.

 • Вартість освітніх послуг для громадян України у 2020-21 н.р.

   

  Шифр Назва спеціальності Щорічна вартість навчання, грн.
  денна заочна
  193 Геодезія та землеустрій 14960 7150
  101 Екологія 14960 9000
  103 Науки про Землю 14960 7150
  122 Комп’ютерні науки 26750 9370

2. Подати документи онлайн чи в паперовій формі

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Одеського державного екологічного університету згідно зі встановленою процедурою.

Вступники, які у відповідності до Правил прийому 2021 року мають право для подання  документів у паперовій формі до приймальної комісії ОДЕКУ.:

 • для реалізації права на вступ за іспитами ( уразі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років),
 • для реалізації права на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуття освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 •  у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 27 абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов вступу у ЗВО Укра- їни у 2021 році;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”);
 • копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або право на зарахування за пільговими квотами подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують пільгові права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких пільг.

3. Пройти вступні випробування

Програми вступних іспитів (тестів) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням

4. Знайти себе в наказі на зарахування

У розділі “Накази про зарахування” публікуються списки всіх абітурієнтів, зарахованих до ОДЕКУ.

 

Після того, як абітурієнт побачить себе в наказі про зарахування, йому слід зв’язатися з факультетом / інститутом (деканатом або консультаційною групою), куди він зарахований, щоб дізнатися про заселення в гуртожиток (при необхідності), про початок навчання, про розподіл в групу і задати існуючі питання.

 • hostel
  Поселення в гуртожиток
  Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.
 • military
  Військова підготовка
  Підготовка студентів всіх цивільних спеціальностей за програмою „офіцерів запасу” протягом ІІІ-ІУ курсів навчання /тел. (0482) 32-67-43/
 • bag
  Післядипломна освіта
  На базі Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів отримання другої вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Особлива пропозиція!

Після рівня бакалавра одночасне здобуття другої освіти зі спеціальностей економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома дипломами!

Факультативне вивчення англійської мови рівня «В2».

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням

Перейти globus-icon

Наші безумовні переваги

 • star-iconОсвіта європейського рівня
 • star-iconВідомі наукові школи
 • star-iconРозвинута матеріальна база
 • star-iconСотні дипломів на міжнародних конкурсах
 • star-iconУнікальна професія
 • star-iconДосвід практичної роботи

Навчання в унікальному, єдиному в Україні вищому спеціалізованому закладі вищої освіти ІVрівня акредитації.