About subdivisions of the university block

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторіїЕКОтрансформація-2020

ПРИРОДООХОРОННИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Відповідно до «Концепції розвитку Одеського державного екологічного університету на 2003 – 2007 рр.» з метою вдосконалення навчального процесу та рівня фахової підготовки студентів 6 лютого 2006 р. було прийнято рішення про структурну реорганізацію ОДЕКУ, і згідно з наказом ректора ОДЕКУ було створено природоохоронний факультет.

На факультеті на даний час працюють 8 докторів наук, 28 кандидатів наук, кожний з яких має великий досвід науково-дослідних робіт та діяльності за фахом. Разом вони утворюють потужний і багатоплановий науковий потенціал, що служить справі розвитку ОДЕКУ, якісній підготовці студентів та проведенню наукових досліджень.

Сьогодні природоохоронний факультет готує фахівців рівнів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями:

 • 101 «Екологія» (ОПП «Екологія та охорона довкілля», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічний контроль та аудит», «Прикладна екологія (агроекологія, гідроекологія)», ОНП «Екологічна безпека»);
 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (ОПП «Технології захисту навколишнього середовища»);
 • 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (ОПП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів»);
 • 242 «Туризм» (ОПП «Сталий туризм»).

Практичні навички студенти отримують в лабораторіях кафедр та під час учбових і виробничих практик на базі спеціалізованих лабораторій кафедр, гідроекологічної науково-навчальної лабораторії університету в с. Маяки (р. Дністер), підрозділах Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, різних наукових і виробничих установах.

За більшістю спеціальностей проводиться навчання в аспірантурі та докторантурі, організовані наукові стажування.

Кафедральні дисципліни повністю забезпечені методичними вказівками та електронними конспектами лекцій. Ведеться також робота по створенню інтерактивних засобів навчання.

На факультеті активно ведеться наукова робота. Студенти і викладачі  постійно беруть  участь у наукових конференціях різного рівня. Тематика їх досліджень тісно пов’язана з науковими напрямами відповідних кафедр факультету.

Під патронатом кафедри екології та охорони довкілля постійно проходить Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів». Кафедрами гідроекології та водних досліджень і водних біоресурсів та аквакультури сумісно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Річки та лимани Причорномор’я на початку XXI сторіччя». Кафедрою економіки природокористування започатковано проведення Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», кафедрою екологічного права і контролю – проведення Всеукраїнської конференції «Євроінтеграція екологічної політики України».

  Систематично проводяться також різні наукові слухання, Всеукраїнські олімпіади. На кафедрах факультету працюють наукові гуртки та семінари; викладачі прагнуть, щоб студенти брали активну участь в громадському житті університету, приймали участь у різних спортивних та культурно-масових заходах. Багато уваги приділяється виховній роботі. Доброю традицією стало проведення «Дня довкілля»,  днів кафедр, днів відкритих дверей та інших свят.

Велике значення у розвитку природоохоронного факультету має міжнародне співробітництво. Наукові-педагогічні працівники кафедр приймають участь в міжнародних проектах. Ведеться робота щодо виконання міжнародних освітніх угод. Студенти факультети проходять стажування за кордоном.

Факультет налагодив широкі ділові зв’язки, постійну співпрацю з багатьма науковими і виробничими установами. В цих установах надається можливість студентам факультету проходити переддипломну виробничу практику. Практичні роботи й польові дослідження проводяться з використанням сучасних приладів, методик і програмного забезпечення. Всі кафедри мають добре оснащені комп’ютерні класи та лабораторії математичного моделювання, оснащені сучасним науковим обладнанням. Велика увага приділяється подальшому працевлаштуванню випускників факультету.

До складу факультету входять:

 • кафедра екології та охорони довкілля (завідувач – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Сафранов Тамерлан Абісалович), лабораторія екологічних досліджень;
 • кафедра екологічного права і контролю (завідувач – кандидат географічних наук, доцент Владимирова Олена Геннадіївна), лабораторія «АРМ еколога»;
 • кафедра гідроекології та водних досліджень (завідувач – доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна), лабораторія геодезії, геофізики та водних досліджень;
 • кафедра економіки природокористування (завідувач – доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна);
 • кафедра водних біоресурсів та аквакультури (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович), лабораторія водних біоресурсів;
 • кафедра хімії навколишнього середовища (завідувач – доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович), лабораторія хімії навколишнього середовища.
 • кафедра загальної та теоретичної фізики (завідувач – д.ф.-м.н., проф. Герасимов Олег Іванович)
kolisnik Декан

кандидат географічних наук, доцент

Колісник Алла Вікторівна

pilipyuk Заступник декана з навчальної роботи

к.геогр.н., старший викладач кафедри гідроекології та водних досліджень

Пилипюк Віктор Вікторович

andrushhenko Заступник декана з виховної роботи

к.е.н., старший викладач кафедри економіки природокористування

Андрущенко Олеся Сергіївна

coborova Заступник декана з міжнародних зв’язків

к. геогр. н., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Соборова Ольга Михайлівна

 

rogachko Диспетчер деканату

Рогачко Ірина Вячеславівна

Контакти:

 • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
 • аудиторія (кабінет): 402 НЛК 2
 • тел.: +38(093)-543-32-91; внутр.: 320
 • e-mail: dean-priroda@odeku.edu.ua

«ЕКОтрансформація-2020: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»: рішення для сталого розвитку

Проєкт «ЕКОтрансформація» стартував втретє! https://www.facebook.com/ekolog.ua/

Європейський зелений курс – шанс для України модернізувати економіку, перейти до інноваційних технологій, що дозволять скороти викиди парникових газів і забруднюючих речовин в атмосферне повітря, подбати про чисту енергію, перезавантажити власну екологічну політику.

«Нам неодмінно зараз слід зосередитися передусім натихнапрямах, які ми можемо змінити вже сьогодні власним изусиллями. А для цього в суспільстві має з’явитися відповідний запит. Очевидно, що пріоритетом України має стати чисте зростання — чиста енергія — чистий ВВП. Без екотрансформації економіки та енергетики ми не отримаємо чистого та зеленого ВВП. Новийекономічний курс може базуватися тільки на зеленому ВВП — альтернативи цьому немає, світ це зрозумів, має зрозуміти і Україна!

Саме в тому, щоб сформувати такий запит і переконати суспільство, що збереження довкілля справді важливе, показати підприємствам, що виклики можна використати, як можливості, – в цьому ми і вбачаємо завдання проєкту на 2020 рік.

Започатковуючи такий проект, ми розуміли, що ідеальним рішенням може бути лиш повна відсутність втручання людини в природні процеси. Тому логічно, що будь-яке виробництво буде шкодити довкіллю. Але очевидно, людство не готове відмовитися від прогресу. То ж де знайти тумблер, який дозволить змінити парадигму хижацького ставлення до природи, реалізувати багатовекторну мету — досягти балансу між збереженням довкілля, здоров’я та економічним розвитком?

Ми не можемо розірвати завдання економіки, екології, енергетики та політики на благо людей задля підвищення довготривалості життя та загального комфорту і зростання» – зазначає Людмила Циганок, засновник проєкту «Екотрансформація»

ПРОЄКТ вже втретє поспіль розшукує стейкхолдерів, які ідуть на крок попереду, які знаходять рішення для сталого розвитку:

 • впроваджують «зелені» технології та екологічні проєкти, котрі зменшують негативний вплив на довкілля, прогресивні стратегії з урахуванням дотримання законодав-чих норм охорони навколишнього середовища, раціонального використання ресурсів
 • виробляють екологічно чисту і безпечну продукцію
 • використовують екологічно чисті джерела енергії
 • активно сприяють «зеленій» модернізації виробництва в регіонах
 • лідери інноваційних програм з енергоефективності та енергозбереження
 • лідери проектів екоінновацій і екостартапів

Якщо ви працюєте над екотрансформацією вашого підприємства чи міста, заповніть заявку, щоб про ці досягнення та унікальний досвід дізналася вся Україна!

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ – https://ecolog-ua.com/content/staty-nominantom-ekotransformaciya-2020

З питань, що виникають:

тел. (067) 220-25-00, pr@ecolog-ua.com

Керівник проєкту – Людмила Циганок, тел. (044) 507-2226 (внутр. 359), тел. моб. (050) 948-0485, liudmyla@ecolog-ua.com