About subdivisions of the university block

 • Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ

  На базі відокремлених структурних підрозділів університету - Одеського коледжу комп’ютерних технологій, акредитована підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»,
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
  • 123 «Комп’ютерна інженерія»,
  • 131 «Прикладна механіка»,
  • 133 «Галузеве машинобудування»,
  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

  Більш детальна інформація наведена офіційному сайті технікуму

  Перейти globus-icon
 • Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж ОДЕКУ

  На базі відокремлених структурних підрозділів університету - Херсонського гідрометеорологічних коледж ОДЕКУ, акредитована підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

  • 101 “Екологія”,
  • 103 “Науки про Землю”,
  • 183 „Технології захисту навколишнього середовища”,
  • 207 „Водні біоресурси та аквакультура" - фахівець з аквакультури.

  Більш детальна інформація наведена офіційному сайті технікуму

  Перейти globus-icon
 • Харківський природоохоронний фаховий коледж ОДЕКУ

  Харківський гідрометеорологічний технікум був створений 31.07.1945 на базі Харківського технічногогідрометеорологічного інституту, заснованого у 1932 році. У роки війни інститут евакуювали у Ашгаба. Після визволення Харкова у 1943 році,як філія інституту, були відкриті гідрометеорологічні курси. Вони готували спостерігачів: метеорологів, гідрологів, синоптиків для діючої армії. У 1945 році курси реорганізували у технікум, а інститут після евакуації перевели до Одеси. Зараз це Одеський державний екологічний університет. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.11.2003 №787 “Про реорганізацію Харківського гідрометеорологічного технікуму” з 2004 року Харківський гідрометеорологічний технікум став структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) IV рівня акредитації як суб’єкту освітньої діяльності та отримав назву Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету (ХГМТ ОДЕКУ) Враховуючи сучасні вимоги до підготовки молодших спеціалістів, наш технікум має потужну матеріально-технічну базу: навчальний корпус, бібліотеку з читальною залою, комп’ютерний клас, оснащений вільним доступом до мережі Інтернет, навчальну гідрологічну базу на р. Сіверський Донець (м.Зміїв) та навчальну метеорологічну базу у парку ім. Шевченка, спортивну та актову зали.

  • 101 «Екологія»,
  • 103 «Науки про Землю»,
  • 193 «Геодезія та землеустрій»,

  Більш детальна інформація наведена офіційному сайті технікуму

  Перейти globus-icon

В структурі Одеського державного екологічного університету також пра-цюють міжвідомчі навчально-науково-виробничі комплекси „Український центр гідрометеорологічної освіти” у складі шести вищих навчальних закладів Укра¬їни, „Екології” у складі п’яти вищих навчальних закладів, „Фізики навколиш¬нього середовища” (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магне¬тизму НАН України), „Океанології і морського природокористування” (разом з Морським гідрофізичним інститутом НАН України), „Екології і раціонального природокористування” (разом з Державної академією післядипломної освіти Міністерства екології та природних ресурсів України), «Екологічна економіка» (разом з двома науково-дослідними інститутами НАН України).

 

 

На базі 13 випускових кафедр Одеського державного екологічного університету створено 19 філій кафедр на виробництві, переважна більшість яких працює в структурі регіональних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України, гідрометеорологічної та гідрографічної служб України, Державного агентства з водних ресурсів України, Державного агентства рибного господарства України, науково-дослідних інститутів НАН України.